Kalesija

Usvojeni Izvještaji o radu Općinskog načelnika i Općinskog pravobranilaštva za 2023. godinu

U nastavku 30. redovne sjednice OV Kalesija Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2023. godine je usvojen jednoglasno.

Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2023. godinu je usvojen sa 16 glasova ZA, 1 protiv i 3 uzdržana glasa.

Općinski načelnik je u saradnji sa službama Općine Kalesija u toku 2023.godine realizovao značajan broj projekata iz Programa rada za 2023. godinu, a koji su važni za kvalitetniji život građana općine Kalesija. Projekti koji su preneseni za realizaciju u 2024. godinu će imati prioritet u rješavanju.

I u toku 2023. godine ostvarena je uspješna saradnja sa organima Federacije, Kantona i međunarodnim organizacijama u cilju povlačenja novčanih sredstava za realizaciju kvalitetnh projekata za općinu Kalesija.

Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Kalesija za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine je usvojen jednoglasno.

Admir Karić: Jasmina Avdić neka nam referiše neke stvari. Koja je razlika između ova dva izvještaja, prethodnog i ovog?Neću mnogo generalno tumačiti, njen angažman je počeo u 6. mjesecu. Solidan broj riješenih predmeta. Da li općinski provobranioc ima sve mehanizme za rad? Koji su to problemi i šta kao vijeće možemo uraditi?

Jasmina Avdić, općinski pravobranioc: Vjerujem da ću u narednom periodu taj izvještaj biti bolje kreiran, jer se rad kreira na sudskim postupcima. Imamo mnogo postupaka koji su prije pokrenuti, prije mog dolaska, i teško je dati bilo kakav Izvještaj o radu. Rijetki su postupci da se riješi u jednoj godini. To je takav mehanizam rada. Trenutno nije moguće dati nešto konkretnije što se tiče Izvještaja.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Denisa Avdić: Borba sa karcinomom je teška, puna podrška oboljelim …

  Dok mladi napuštaju BiH, Kalesijka Irma Jusufović odlučila se kao …

  Proljeće je, vratila se Bingo Roda!

  “Bosna” dočekuje ekipu NK “Orahovica 74”, …

  Putevi u BiH: Saobraća se po pretežno mokrom kolovozu

  CLOSE
  CLOSE