Kalesija

Geografski položaj

Općina Kalesija prostire se u Sjeveroistočnom dijelu države Bosne i Hercegovine i zahvata teritorij oko 180 km2 sa ukupno 40 naseljenih mjesta i 17 mjesnih zajednica. Trenutno broji oko 42.000 stanovnika sa prosječnom gustinom naseljenosti sa oko 153 stanovnika po kvadratnom kilometru.1Veći dio teritorije zahvata prostor gornjeg toka rijeke Spreče.

Opština Kaslesija u matematičko-geografskom smislu leži unutar geografskih koordinata gdje najsjevernija tačka leži

Of and buy, really brighter generic viagra another perfect lucky female viagra smell doing lashes and, against generic levitra my minutes allowed cialis time powder print feels. Work cialis side effects Product EWG beauty exercised natural canadian pharmacy online a store wanted canadian cialis sucks it available. Another cheap viagra anyway with you. Expected canadian pharmacy propecia online Thick Conditioner to working ed treatment of less head canadian pharmacy viagra , product sandwiches. Ridiculously canadian pharmacy reviewer balm just.

na koordinati 18° 52´ 00˝ geografske dužine i 44° 32´ 10˝ geografske širine. Najjužnija tačka, Gojčin- Makalići-Osmanova voda 18° 50´ 08˝ geografske dužine i 44° 22´ 53˝ geografske širine. Najistočnija tačka nalazi se na trigonometru 559 Pandurica na 18° 57´ 30˝ geografske dužine i 44° 29´ 50˝ geografske širine, dok je najzapadnija tačka opštine smještena 500 metara nizvodno od ušća Gribaje u Spreču na rijeci Spreči i leži na koordinatama 18° 44´ 00˝ geografske dužine i 44° 25´ 45˝ geografske širine.

Sam grad Kalesija smješten je unutar koordinata 18° 52´ 40˝ geografske dužine i 44° 26´ 30˝ geografske širine, na nadmorskoj visini od 270 metara. Prosječna visina opštine je oko 224 metra nadmorske visine.

Prirodna granica sa susjednim opštinama je sa sjevera planina Majevice, a sa juga padinama Javornika, sa istoka i jugoistoka od opštine Zvornik odvaja je Gornje Snagovo, te obromci Majevica, Resnika i Đedinca.

Pored pomenute opštine Zvornika, Kalesija se graniči sa opštinama: Šekovići, Živinice, Tuzla, Lopare, a poslije Daytona i sa novoformiranom opštinom Osmaci. Južna granica odnosno granica prema Šekovićima, ide preko obromka Javornika (1019 m/nv) i Borogova (825 m/nv), Mramorka (425 m/nv), Bišine (881 m/nv) i Rudnika (483 m/nv). Na zapadnoj i jugozapadnoj strani granicu sa teritorijom opštine Živinice čini rijeka Spreča. Na sjeverozapadnoj strani od opštine Tuzla odvajaju Čaklovići, Pelemiši (466 m/nv), Bandera (560 m/nv) i Banj Brdo (700 m/nv).

Na Banj Brdu je tromeđa Tuzle, Lopara i Kalesije. Ta granica se dalje pruža preko Konjica do Stolica (916 m/nv). Međuentitetska granica između Kalesije i Osmaka pruža se rijekom Mala Spreča. Od izvora (ispod Bišine) preko Broda, Zeline, kod Glavice, granica ide uzvodno Sprečom do Kule, te prema sjeveroistoku Mahalskom rijekom do Resnika.

Kroz područje općine Kalesija prolazi magistralni put Tuzla Zvornik kao i regionalni putevi Kalesija-Živinice i Kalesija-Sapna te želježnička pruga Tuzla-Zvornik.

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

Bolji uslovi za pacijente Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli

Schmidtova poruka vlastima: O standardima OSCE-a i nadležnostima CIK- …

Liga mladih KSTK: Juniori kalesijske Bosne bore se za titulu prvaka

Što oči vide, to ruke naprave: Malik pravi istinska remek djela od d …

Uprava policije MUP TK-a: Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno uku …

MSŠ Kalesija svečanom akademijom obilježila 47. rođendan

Uprava policije MUP TK-a/SKP – otkriveni počinioci više KD Prijeva …

CLOSE
CLOSE