Kalesija 27°

Prirodni resursi

Kao što je poznato opština Kalesija ima površinu od 180 km2 ili 18.000 HA. Pod šumama se nalazi 41,7% ili 7506 HA. U strukturi raspoloživog zemljišta za razvoj privrede, se koriste oko 8100 HA ili 45%. Na poljoprivredu otpada, značajan potencijal obradivog zemljišta i to: oko 6300 HA ili 35%. Kako sada stvari stoje obradive površine se najviše koriste za proizvodnju pšenice (2160 HA) ili 12% zatim kukuruza (1980 HA) ili 11%, kao 5% drugih poljoprivrednih kultura, dok se 7% ili po 1260 HA koristi za stočarstvo i voćarstvo. Smatra se da oko 6 do 7% je neobradive površine odnosno zaraslo u šikare i nepristupačno. Sa najviše obradivog zemljišta raspolaže dolina rijeke Spreče ( od Memića-Prnjavor-Đedova polja-Kovačeva polja do Krušika). Najmanje obradivog zemljišta po stanovniku ima MZ Tojšići, a najviše Dubnica, Bulatovci i Rainci D.

Šume zauzimaju oko 7506 HA opštine Kalesija. Šumsko bogatstvo isto kao obradivo zemljište, nije ravnomjerno raspoređeno po mjesnim zajednicama. Najviše šuma se nalazi na sjeverno i sjevernoistočnom dijelu MZ-a Seljublje, Hrasno, Lipovice, Dubnica, Zolje i Jajići. Duž cijele opštine protiče rijeka Spreča, kao i njene veće i manje pritoke koje su veoma bogate ribom. S obzirom da se raspolaže sa dovoljnim količinama dotoka vode i sa prirodnim pogodnostima konfiguracije terena te idealnim terenima za izradu mini hidroelektrana i to u rejonu južnih padina Majevice na Dubničkoj i Maloj rijeci.
Pored osnovnog energenta drveta, prema nekim ispitivanjima postoje rezerve uglja na području opštine i prostiru se od Vukovija pa preko Tojšića, Rainaca, Miljanovaca, Dubnice, G.Kalesije, Memića završava se u selu Caparde gdje isti sloj isklijava.

Mineralni izvori su veoma važna komponenta prirodnih resursa i isti postoje u selu Dubnica, a materijala za proizvodnju cementa ima prije svega u rejonu južnih padina Majevice, dok se ista ne eksplatiše, mada ne treba isključiti i mogućnosti jer su prirodne rezerve ogromne a mineralski sastav povoljan. Od mineralnih stijena najviše je zastupljen serpentnit i laporac gdje u kombinaciji istih se vrši eksplatacija u okolini Visa. Što se tiče ostalih minerala još su zastupljeni kvarc, krečnjak, dolomit itd. Ove procjene ne treba da nas obeshrabre s obzirom na iznalaženje i drugih privrednih izvora koji bi mogli poslužiti u ratu.

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

Kazna od 3500 KM za SDA Kalesija zbog preuranjene kampanje na faebook- …

Knjiga “Vrisak do neba” Hazete Hamzić Salihović nakon š …

Digitalizacija usluga: Olakšavanje izdavanja ličnih dokumenata za gr …

Teretnjaci.ba – Balkanci u zajedničkoj vožnji, lijep gest jedn …

Laha Prom: U četvrtak nastupa Adnan Nezirov

Večeras počinje 14. Kaleidoskop festival

Gradska biblioteka Živinice realizuje novu aktivnost: “Djeca p …

CLOSE
CLOSE