Kalesija 23°

Usvojena Informacija o stanju sigurnosti na području TK

Vlada je danas, prihvatila informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2023.godinu. Posmatrano u cjelini, uz nekoliko događaja koji su narušili subjektivni dojam i uznemirili građane Tuzlanskog kantona, stanja sigurnosti, na osnovu konkretnih pokazatelja može se okarakterisati zadovoljavajućim. Naime, prema pokazateljima u oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira, s jedne strane došlo je do smanjenja broja ovih djela, a s druge strane postignut je visok stepen otkrivenosti počinilaca. Pojedinačni nasumični događaji, nažalost sa teškim posljedicama, te svirepim načinima izvršenja, narušili
su dojam i kod građana opravdano izazvali uznemirenost.


Ipak posmatrajući podatke i pokazatelje stanja kriminaliteta u 2023. godini, može se konstatovati da je došlo do smanjenja evidentiranih krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona u odnosu na isti period prošle godine za 184 krivičnih djela ili 5,0%. Posmatrano po strukturi, može se uočiti da je u 2023. godine u odnosu na prošlu godinu, došlo do smanjenja broja krivičnih djela protiv imovine za 89 krivičnih djela ili 4,7%, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 43 krivična djela ili 19,2%, krivičnih djela protiv podmićivanja i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne funkcije za 39 krivičnih djela ili 26,0%, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 30 krivičnih djela ili 35,7%, krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa za 25 krivičnih djela ili 13,2%, krivičnih djela protiv zdravlja ljudi za 16 krivičnih djela ili 3,2%, i dr., dok je uočeno povećanje broja krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 84 krivična djela ili 58,7%, krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina za 23 krivična djela ili 23,2%, i dr..
Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti smanjenje broja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja, neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, ugrožavanje javnog prometa, šumska krađa, laka tjelesna ozljeda, ugrožavanje javnog prometa, i dr., dok je uočeno povećanje broja krivičnih djela nasilje u porodici, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, krivotvorenja službene isprave, ugrožavanje sigurnosti, i dr. Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 44,3%, dok procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi visokih 70,7%.
Realizujući planirane i vanredne zadatke iz djelokruga rada u 2023. godini, službenici
policije evidentirali su ukupno 1.808 prekršaja što je za 81 prekršaja ili 4,3% manje nego u
istom periodu prošle godine. U skladu sa Zakonom i počinjenim prekršajima sankcionisan je i
manji broj učinilaca prekršaja za 62 ili za 2,6%.
Posmatrano po strukturi počinjenih prekršaja u 2023. godine, a u odnosu na isti period prošle godine, može se uočiti smanjenje broja prekršaja prosjačenja manje za 37 ili 37%, prekršaja tuče, zlostavljanja ili fizičkog napada manje za 27 ili 6,5% prekršaja po Odlukama gradskih/općinskih vijeća manje za 26 ili 42,6% i td.
S druge strane, tokom 2023. godine evidentirano je povećanje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prethodne godine. Evidentirano ih je više za 136 saobraćajnih nezgoda ili za 4,7%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima veći je za 2 nezgode, a broj poginulih lica je na istom nivou, u odnosu na posmatrani period prethodne godine. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima veći je za 68 nezgoda ili 6,3%. Broj lica sa teškim tjelesnim ozljedama veći je za 19 lica ili 10,6%, a broj lica sa lakim tjelesnim ozljedama veći je za 87 lica ili za 5,8%. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom veći je za 66 nezgoda ili za 3,6%. U 2023. godini ukupno je stradalo 185 pješaka što je u odnosu na 2022. godinu
manje za 20 lica ili 10,8%.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

Treće druženje dijaspore i mještana u kalesijskom naselju Brda

U Srebrenici će se održati prvi festival svjetskog filma Silver Fram …

UM “Trik”: U četvrtak kviz o rodnoj ravnopravnosti

Malonogometni turnir Karovine 2024

Rezultati akcije „Lijevak“: Vozači pijani, bez pojasa, koriste mo …

CLOSE
CLOSE