Kalesija -2°

Tuzlanski kanton usklađuje svoj Zakon o oružju i municiji sa pravnom stečevinom EU

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Izradi novog propisa pristupilo se zbog potrebe usklađivanja postojećeg Zakona o oružju i municiji sa pravnom regulativom Evropske unije.


Napominjemo da je još 2010. godine urađen nacrt Zakona o oružju BiH, on do danas nije usvojen, te je i dalje ostala obaveza kantona da donesu Zakon o oružju na kantonalnim nivoima, te potreba za usklađivanjem istih sa direktivama Vijeća EU najkasnije do 2023. godine. Prilikom izrade novog Kantonalnog zakona o oružju i municiji Ministarstvo se rukovodilo uputama Direkcije za evropske integracije i tabelom usklađenosti sa pravnom stečevinom Evropske unije. U odnosu na postojeći zakon, nacrtom se predviđaju brojne novine, preciziranja odredbi, kao i uvođenje u zakon kategorija koje do sada nisu bile prisutne.

Također, novi Zakon je i svojevrsan odgovor na nekoliko negativnih sigurnosnih incidenata koji su se nedavno desili na području Tuzlanskog kantona. Ono što predstavlja značajnu novinu predloženog nacrta u odnosu na važeći tekst Zakona o oružju i municiji jeste odredba kojom se jasno onemogućava licima koja su kažnjavana za prekršaj ili krivično djelo nasilja u porodici da nabavljaju oružje. Također je to onemogućeno i onima protiv kojih se vode takvi postupci. Osobama koje već posjeduju oružje, u slučajevima nasilja u porodici, ono će biti odmah oduzeto. Također, ono što je značajno napomenuti je i odredba kojom se nastoji prevazići dugogodišnji problem neblagovremenog podnošenja zahtjeva za produženje isprava o oružju.
Novim odredbama će nadležna policijska stanica vlasniku oružja izdati prekršajni nalog u slučaju da on prije datuma isteka važnosti isprave o oružju ne podnese zahtjev za zamjenu isprave o oružju, uz mogućnost da u roku od 30 dana od dana njegovog dostavljanja podnese zahtjev za produženje isprave o oružju. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 do 1000 KM.
U cilju izrade što kvalitetnijeg zakonskog rješenja Ministarstvo je predvidjelo i Javnu raspravu o nacrtu Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, koja će se provesti u dvije faze, a koje će trajati 60 dana od dana utvrđivanja nacrta Zakona.

Prvu fazu javne rasprave o nacrtu Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, provešće ministarstva Tuzlanskog kantona, gradska i općinska vijeća, gradski i općinski načelnici na području Tuzlanskog kantona, Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona, Savez streljačkih društava Tuzlanskog kantona, agencije za zaštitu ljudi i imovine registrovane na području Tuzlanskog kantona, te pravna lica koja su organizovala unutrašnju službu za zaštitu, ovlašteni trgovci oružjem, obrtnici za popravku i prepravku oružja, te drugi zainteresovani subjekti. Ova faza trajat će
najkasnije 45 dana, a nakon sprovedene javne rasprave, MUP TK će organizovati okrugli sto
na temu „Nacrt Zakona o oružju i municiji“, najkasnije 60 dana od dana utvrđivanja nacrta
Zakona.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Bolji uslovi za pacijente Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli

  Schmidtova poruka vlastima: O standardima OSCE-a i nadležnostima CIK- …

  Liga mladih KSTK: Juniori kalesijske Bosne bore se za titulu prvaka

  Što oči vide, to ruke naprave: Malik pravi istinska remek djela od d …

  Uprava policije MUP TK-a: Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno uku …

  CLOSE
  CLOSE