Kalesija 11°

Prenosimo: Zaustavite kriminal i korupciju, ispravite greške

Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija dr. Muhamed Osmanović, vijećnik SDP-a, je zatražio da se održi tematska sjednica Općinskog vijeća Kalesija koja bi bila posvećenja stanju u JP „Veterinarska stanica“ Kalesija.

– Pročitao sam pismo koje su potpisali svi uposlenici „Veterinarske stanice“ i ako je pola od ovoga tačno, mi se najozbiljnije moramo pozabaviti time jer se radi o teškim ptužbama, kazao je, između ostalog, vijećnik Osmanović.

Njegov prijedlog i tematska sjednica jće se održati u narednim danima. Pismo uposlenika „Veterinarske stanice“ u Kojem teško optužuju bivšeg direktora Senada Hamzića, prenosimo u cjelosti.

Pismo:

 

FEDERACIJA Bosne i Hercegovine

Tuzlanski Kanton

Općina Kalesija

J.P”Veterinarska stanica”DOO Kakesija

Broj:37/11

Dana:21.02.2011.g.

 

PREDMET:Zaustavite kriminal i korupciju,ispravite greške,

ZAHTJEV Zbora radnika JPVS doo Kalesija održanog 21.02.2011.godine.u 08.00h

 

S obzirom da evo već više od godinu dana mi radnici JP,,Veterinarska stanica” doo Kalesija smo prepušteni sami sebi na milost i nemilost onih koji su po službenoj dužnosti obavezni da u skladu sa zakonom štite interes državne imovine i državnih dobara i preduzeća,stoga ovom prilikom želimo da upoznamo i skrenemo pažnju najodgovornijim političkim i izvršnim organima i institucijama  Općine Kalesija, a kojima su građani dali povjerenje,političke i izvršne funkcije u ruke o sledećim neregularnostima i činjenicama koje ćemo dokumentovati.

*Prije svega treba napomenuti daje direktor JP,,Veterinarska stanica”doo Kalesija do kraja maja mjeseca 2010. godine bio Senad Hamzić doktor veterinar, a njegova supruga Halima Hamzić do kraja marta iste godine njegov glavni asistent u istoj firmi.

Početkom 2010godine otpočinje konkursna procedura za imenovanje direktora JPVS.Istovremeno direktor tog preduzeća Senad Hamzić počeo je samovoljno da krčmi imovinu,sredstva i poslove JPVS kao da je njegova ćaćevina.Sva sredstva i robu u apoteci JPVS na Bijeljevcu je pokušao da prisvoji sebi,poslovni prostor poljoprivredna apoteka u centru Kalesija je pokušao da proda Šesiju a neka od službenih auta je htio da po sistemu diobe prisvoji za potrebe svoje privatne firme.Naravno to je bilo poznato i tadašnjem predsjedniku Upravnog odbora JPVS Seadu Osmančeviću koji je takvu njegovu ideju i planove na vrijeme otkrio i spriječio nezakonite radnje.

Sobzirom da je tada i Načelnik općine dobio informacije o nečasnim radnjama i planovima Senada Hamzića te uvažavajući činjenicu da se radi o klasičnom primjeru sukoba  interesa,isti nije dobio saglasnost da se kandiduje za mjesto direktra JPVS pošto je u proceduri bio konkurs za izbor direktora.

Vrlo brzo početkom marta 2010. godine Senad Hamzić registruje svoju privatnu firmu Vetpromet i za direktora postavlja dojučerašnjeg radnika JPVS Edina Bećirović ali od tada slijede nevjerovatne stvari jer Senad Hamzić ostaje direktor JPVS Kalesija do kraja maja iste godina te planski i sistemski nastavlja sa nezakonitostima,zloupotrebama,pljački i razvlašćivanju JPVS i prenošenju svih poslova i ovlasti na svoju privatnu firmu od čega izdvajamo ono najbitnije.

1.       Početkom 2010godine Senad Hamzić kao direktor JPVS Kalesija je bio obavezan da u skladu sa ranijim procedurama obnovi ugovore o pružanju veterinarskih usluga sa privatnim firmama ito:

-,,Anđelika”doo Jovo Radić– mjesečna nadoknada 500 km a godišnja 6000km.

Klaonica Dzaferović– mjesečna nadoknada 2000 km a godišnja 24000km.

,,Salko Mex”doo Miljanovci– mjesečna nadoknada 300km a godišnja 3600km.

Mesnica Sinanović-mjesečna nadoknada 200 km a godišnja 2400 km.

DOO,,Agrobiser”-mjesečna nadoknada 100 km a godišnja 1200 km.

-Mesnica ,,Huremović-Deni”-mjesečna nadoknada 300 km a godišmja 3600.

Međutim,sve ove ugovore kao direktor JPVS Senad Hamzić nije obnovio i produžio, jer je svjesno čekao registraciju i otvaranje svoje privatne firme a kada je istu registrovao sve ove poslove je prebacio na svoju tek registrovanu privatnu firmu Vetpromet.Iz gore navedenog lahko se može zaključiti da je državnu firmu čiji je sam direktor oštetio u 2010.  godini za 35000 km samo na ovim poslovima.    (Prilog: Ugovori iz 2009. godine koje nije obnovio)

2.  Aktom Broj:69/10 od 29.03.2010. godine u potpisu direktor JPVS doo Kalesija Senad Hamzić upućuje zahtjev ministarstvu za PViŠ TK za izmjenu rješenja nadzora  po pitanju veterinarsko zdravstvenog pregleda i kontrole u objektima klaonica ,,Dzaferović”,Salko Mex,klaonice Sinanović te mješaone stočne hrane ,,Agrobiser” sa obrazloženjem da zbog pomanjkanja kadra JP VS doo Kalesija nije organizaciono u mogućnosti da vrši kontrolu u navedenim objektima jer su navodno doktori koji su vršili kontrolu i nadzor prešli u veterinarsku stanicu Vetpromet,čime je obmanuo pomenuto ministarstvo a što nije tačno i što je čista laž jer je tada VS Vetpromet imala jednog veterinara sa tek završenim pripravničkim stažom i jednog volontera koji je tek volontiranje završio u JPVSdoo pa samim tim niti jedan od njih nije bio ni stručan ni ovlašten da vrši kontrolu u ovim mesarama dok se oduzima to pravo doktorima veterine sa preko 20godina staža iz JPVSdoo.Napominjemo da je u ovom periodu JPVS imala 14 zaposlenih radnika i dva volontera a Vetpromet 5 zaposlenih radnika. (Prilog:Akt Broj:69/10 od 29.03.2010.god.).

3. Možete li zamisliti da se direktor JPVSdoo Senad Hamzić odriče dijela sredstava u korist svoje privatne firme Vetpromet u visini od 14500 km ugovorom koji potpisuje on kao direktor JPVS i Edin Bećirović veterinar kao direktor njegove privatne firme Vetpromet. (Dokaz Prilog:Ugovor zaključen u Tuzli Broj:54/10 od 29.04.2010god. uz aminovanje Senadovog čovjeka od koga je imao apsolutnu podršku za sve neregularnosti i bez koga ništa nelegalno nije mogao uraditi a to je ministar poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva u vladi TK Amir Hasić).

4. Aktom Broj:02-103/10 od 29.04.2010.godine u potpisu direktor JPVSdoo Kalesija Senad Hamzić nastavlja isto kao pod tačkom 2.ovog teksta po istom scenariju upućuje zahtjev ministarstvu PVŠ TK da je saglasan da JPVS nije u mogućnosti vršiti veterinarsko zdravstveni pregled u klaonici ,,Huremović-Deni” u Prnjavoru da bi ove poslove preuzela njegova privatna firma Vetpromet sa 5 zaposlenih radnika dok je u tom periodu u JPVS doo zaposleno 14 radnika.Naravno i ovdje nije izostala nezakonita podrška ministra za PViŠ vlade TK. (Prilog,Akt Broj:02-103/10 od 29.04.2010.godine).

5. Od strane Senada Hamzića kao direktora JPVS i njegovih radnika iz njegove privatne firme koji su do juče radili u JPVS otuđena su i opljačkana oprema,sredstva i lijekovi u visini od preko 10 000km na način da su isti sa autima i traktorima vozili iz ambulanti i magacina šta su htjeli i koliko su htjeli. Prilog:Prijava i zahtjev PU Kalesija za povrat otuđenog inventara i opreme,Broj:204/10 od 31.08.2010.godine.

6. Iz gore pomenutih navoda kao direktor JPVSdoo Senad Hamzić je u prvih šest mjeseci 2010.godine ovu uvijek profitabilnu firmu uspio da dovede do gubitaka od 74 187 km što se nikada nije dogodilo u istoriji rada i djelovanja ovog preduzeća.(Prilog,Revizija finansijskog izvještaja za prvo polugodište 2010.god.koju je uradila revizorska firma Beganović doo Tuzla).

7. Dok je obavljao dužnost direktora JPVS Senad Hamzić je poslove otpreme mlijeka sa cjelokupnog područja općine Kalesija prebacio na svoju privatnu firmu Vetpromet čime je nanio štetu JPVSdoo u iznosu od 12000km godišnje.

Iz priložene dokumentacije kao i brojnih dokaza vrlo je lahko zaključiti da sve ove nelegalne i kriminalne radnje Senad Hamzić nije mogao realizovati sam.Uz prećutnost općinske strukture vlasti apsolutnu nezakonitu podršku je imao od ministra PViŠ u vladi TK Amira Hasića.Žalosna je činjenica da općinska vlast nije preduzela gotovo ništa da zaštiti državnu imovinu. Analizom svih gore spomenutih zloupotreba i nesavjesnog rada te kriminalnih odluka Senada Hamzića lahko se može zaključiti da su gubitci nastali sa namjerom i isključivo iz tih razloga.Da nije bilo toga,da je časno i pošteno odradio zadnjih šest mjeseci svog rada u JPVSdoo i pošteno predao dužnost danas nebi bilo nikakve negativne priče oko ovog preduzeća koje bi svakako bilo u dobitku kao i uvijek do sada.

Postavlja se pitanje:

-Da li je ovo očigledan primjer kako se sa predumišljajem,planski i sistemski uništavaju državna dobra i pojedina državna preduzeća.

-Kako se opravdati radnicima,građanima i biračima da umjesto da otvaramo i stvaramo nove vrijednosti i nova radna mjesta dozvoljava se uništavanje i ovo malo dobra što nam je preostalo i predaje se privatnim tajkunima i mafijaškim lobijima.

-Pored svega gore navedenog i dokumentovanog (a postoji još mnogo što šta),i pored toga što je planski i sistemski opljačkao, obezvrijedio i razvlastio JPVSdoo Vi gospodo iz vlasti ste našli za shodno da sa Senadom Hamzićem pregovarate i razgovarate (što  nije zaslužio) o općinskim i državnim budzetskim sredstvima i određenim poslovima po kojima JPVSdoo Kalesija ,,po zakonu” treba i mora da bude prioritet u odnosu na privatne firme.

-Da li je moguće da općinska vlast uključujući i Općinsko vijeće može ravnopravno prihvatiti Javno državno preduzeće i privatnu firmu.

ZAKLJUČAK:

Naše i Vaše JPVSdoo Kalesija je od svog postojanja poslovalo pozitivno i sa veoma dobrim finansijskim pokazateljima.Iz te svoje dobiti i sopstvenih sredstava gradili smo nove objekte,adaptirali sve stare ratom porušene ambulante i objekte,širili kapacitete,uspjeli stvoriti zavidan sopstveni vozni park za uspješno obavljanje svih poslova i zadataka iz naše nadležnosti na području naše pa i susjednih općina.Sve ovo je svjesno i sračunato djelimično upropasti lično i personalno bivši direktor Senad Hamzić kada je vidio da odlazi za samo šest mjeseci 2010 godine.Mi radnici JPVSdoo Kalesija smo svjesni šta nam je uradio bivši i odlazeći direktor,odlučni smo u borbi da preduzeće dovedemo u pozitivne okvire i nećemo dozvoliti nikome da se poigrava sa našom sudbinom,našom djecom i svemu onome što smo godinama stvarali.Među našim radnicima ima i onih koji su preko trideset godine u ovj firmi što se mora poštovati.Čak i u najtežim ratnim vremenima kada se radilo bez ikakve naknade nije se prestajalo sa radom. Smatramo gospodo da ste prošle 2010.godine iz budzetskih sredstava nezakonito prebacili privatnoj firmi Vetpromet 10 000km iako ista nije ni postojala kada se usvajao budzet za 2010 godinu a ta sredstva su isključivo bila predviđena za JPVSdoo Kalesija a na osnovu programa rada istog za 2010.godinu.

IZ SVIH OVH RAZLOGA I SVEGA GORE NAVEDENOG MI RADNICI Javnog preduzeća doo KALESIJA OBRAĆAMO SE IZVRŠNIM I ZAKONODAVNIM ORGANIMA OPĆINE KALESIJA SA SLEDEĆIM ZAHTJEVIMA:

1.       Da uvaženi Načelnik općine Kalesija gospodin Rasim Omerović preduzme sve zakonom propisane mjere i radnje iz svoje nadležnosti u skladu sa pozitivnim zakonskim procedurama prema Senadu Hamziću za sve zloupotrebe,sklapanje štetnih ugovora i nesavjestan rad u službi kojim je nanesena velika materijalna i finansijska šteta JPVS Kalesija.

2.       Da općinski Javni pravobranilac preduzme zakonom propisane mjere i po službenoj dužnosti podnese krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora JPVS Kalesija za zloupotrebe položaja i ovlaštenja te nesavjesnog rada u službi i sklapanja štetnih ugovora kao i otuđivanje državne imovine bez obzira što je naš direktor doktor veterinar Mustafa Belko podnio tužbu.

3.       Da predsjednik Općinskog vijeća na narednoj sijednici vijeća obavezno stavi jednu od tačaka dnevnog reda gdje će se raspravljati o stanju i aktivnostima u JPVSdoo Kalesija u protekloj i tekućoj godini sa osvrtom na nezakonitosti i nesavjestan rad u službi bivšeg direktora JPVSdoo Kalesija te da Općinsko vijeće preduzme zakonom predviđene mjere iz svoje nadležnosti a u cilju stabilizacije stanja ovog preduzeća.

4.       Da se budzetska sredstva u visini od 40 000km a na osnovu jednoglasno usvojenog Programa rada JPVSdoo Kalesija za 2011godinu,prioritetno prebace na račun JPVSdoo Kalesija a što bi u velikoj mjeri dovelo do stabilizacije stanja u ovoj državnoj firmi, a otklonila dosadašnja nemarnost i neodgovornost svih koji su u svemu ovome učestvovali.

5.       Da na području općine Kalesija,poslove preventivnog cijepljenja goveda kao i dijagnostike istih za mliječni karton prioritetno radi JPVSdoo Kalesija.Napominjemo da je ovu odluku Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo u okviru Programa rada JPVS za 2011.godinu stim da općinski organi trebaju da odluku vijeća sprovedu a ne da je negiraju.Ipak je Općinsko Vijeće najveći zakonodavni organ općine i njegove se odluke moraju uvažavati i sprovoditi što u primjeru JPVSdoo nije slučaj.

6.       Da se djelotvorno a ne deklarativno izrazi maksimalna podrška u radu direktoru JPVSdoo Kalesija i RVI doktoru veterine Mustafi Belki i njegovim radnicima i da se pozitivnim zakonskim rješenjima omogući stabilizacija,legalan i normalan rad svih uposlenih.

7.       Zahtijevamo od najodgovornijih ljudi izvršne i zakonodavne vlasti općine Kalesija koji su znali ili nisu znali za sve nezakonitosti,zloupotrebe i nesavjestan rad u službi gospodina Senada Hamzića bivšeg direktora JPVSdoo ili ga još uvijek nezakonito podržavaju ili ne podržavaju da se od istog i njegovih nečasnih djela javno ograde i da tim činom dokažu da su oprijedeljeni za vladavinu prava,da su opredijeljeni za borbu protiv korupcije i kriminala i da za takve mjesta u poštenom društvu nema.

8.      Zahtijevamo od Načelnika općine Kalesija gospodina Rasima Omerovića i Općinskog Vijeća Kalesija da se javno osudi Pomoćnik Načelnika za finansije i budzet g.din Abdulah Gutić,zbog otvorene i svake druge podrške Senadu Hamziću i njegovoj privatnoj firmi a samim tim i onima koji su nezakonito pljačkali i uništavali državu imovinu i državna preduzeća.Dali je normalno da taj isti Abdulah Gutić namjerno opstruiše i ne dozvoljava izdavanje upotrebne dozvole za objekat JPVS na Međašu koji radi i postoji 50-tak godina na istom mjestu a ispunjava sve moguće standarde što je dokazala i nedavna inspekcijska kontrola sa nivoa Federacije.Isti taj inspektor,ostao je zaprepašten odnosom ovdašnjih predstavnika vlasti prema ovj problematici i JPVSdoo Kalesija.

9.      Gospodo iz izvršne i zakonodavne vlasti općine Kalesija.,,DOKAŽITE DA STE ČASNI I POŠTENI GRAĐANI.DOKAŽITE DA VAM JE NAROD S PRAVOM DAO POVJERENJE I VLAST U RUKE.DOKAŽITE DA STE OPREDIJELJENI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KRIMINALA MA O KOME SE RADILO.DEMANTUJTE ONE KOJI VEĆ PO KALESIJI I ŠIRE PRIČAJU KAKO JE NEKO IZ OPĆINSKH SRTUKTURA VLASTI SA SENADOM HAMZIĆEM SUVLASNIK PRIVATNE FIRME VETPROMET I DA ZBOG TOGA ISTI IMA TOLIKU PODRŠKU.

10.   U slučaju da odgovorni  predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti kao i predsjedavajući i svi vijećnici OV Kalesija ne preduzmu zakonom propisane mjere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite državne imovine i državnih dobara u ovom slučaju JPVSdoo Kalesija mi radnici ovog preduzeća,odlučni smo i bit će mo prinuđeni da protiv istih svoja zakonom predviđena prava tražimo na višim izvršnim i zakonodavnim organima i institucijama vlasti Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.Takođe smo odlučni da o svemu navedenom kao i dokaze o istom predočimo javnim i printanim medijima kako bi o svemu upoznali građane i širu javnost.

Mi dole potpisani radnici Javnog preduzeća Veterinarska Stanica doo Kalesija smo svjesni činjenice da svako griješi i da može pogriješiti,međutim ovo što je urađeno i što se trenutno radi i kako se vrši otvorena opstrukcija prema našem preduzeću prevazilazi sve moguće granice normalnog odnosa prema državnoj imovini i državnom dobru.Od odgovornih iz izvršne i zakonodavne vlasti očekujemo da ispravite svoje greške,a prema počiniocima da preduzmete sve zakonom predviđene mjere i sankcije jer mi radnici hoćemo samo da radimo da doprinosimo i za sve smo najmanji krivci

-Mustafa Belko

-Albin Kakeš

-Ajiša Pjanić

-Nermin Živčić

-Huso Tubić

-Mustafa Bećirović

-Sadika Hodzić

-Nermin Osmančević

-Mehmed Fazlić

-Ibro Dugonjić

-Mehmed Alić

-Galib Alić

-Ševala Fazlić

 

DIREKTOR

dr.vet.med. Belko Mustafa

 

Izvor: Kalesijske-novine

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Više od 20 miliona KM isplaćeno političkim subjektima u 2023. iz bu …

  Vedran Alidžanović novi glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuz …

  Oni su se istakli posebnim zaslugama: Imena onih koji će dobiti opći …

  Živinice: Pronađeno tijelo muškarca, policija na terenu

  Ford otvorio knjigu narudžbi za najsnažniji Mustang do sada

  CLOSE
  CLOSE