Kalesija

Premijer Halilagić potpisao Sporazum o lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja

Premijer Tuzlanskog kantona danas je u Sarajevu potpisao Sporazum o lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja. Naime, Tuzlanski kanton je jedan od tri kantona u Federaciji BiH, uz osam jedinica lokalne samouprave odabran da bude partnerski kanton za saradnju u programu Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini. Ovim je potvrđena liderska pozicija koju Tuzlanski kanton ima, s obzirom da već ima uspostavljen funkcionalan sistem upravljanja razvojem, ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva, te žele postati istinski lideri u provođenju Ciljeva održivog razvoja.

U narednom periodu saradnja će se odvijati kroz proces lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i lokalnih samouprava. Pored toga, radit će se i na razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, kao i pripremi i implementaciji razvojnih projekata.

 
„Uvažavajući značaj i doprinos Programa u procesima provođenja i lokalizacije Ciljeva održivog razvoja, izražavam punu spremnost i opredijeljenost Tuzlanskog kantona da svoj rad i djelovanje usmjeri ka održivom razvoju, koji će se ogledati u ravnomjernom ekonomskom rastu uz zaštitu okoliša i prirodnih resursa te kreiranje pravednog društva I smanjenje nejednakosti koje egzistiraju unutar Kantona“, kazao je premijer Halilagić dodajući da Strategija razvoja Tuzlanskog kantona doprinosi ostvarenju sva tri pravca održivog razvoja i u sektoru ekonomskog i društvenog razvoja, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, okoliša i infrastrukture. „Osnovni ciljevi i smjernice rada Vlade Tuzlanskog kantona, utemeljeni su upravo na Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona, te smo kroz dosadašnju praksu kontinuirano doprinosili provođenju i lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja“, zaključio je Halilagić.


Lisa Curman, zamjenica šefice Odjela za razvojnu saradnju pri Ambasadi Švedske u BiH je istaknula da „promoviranje i podrška lokalnim zajednicama u razvoju i implementaciji projekata koji doprinose ispunjavanju Agende 2030 posebno je važna jer akcije na lokalnom nivou igraju ključnu ulogu u ispunjavanju globalnih ciljeva. Štaviše, projekti na lokalnom nivou imaju direktan uticaj na ljude koji žive u tim zajednicama tako što unaprijeđuju njihove životne uslove, a to je ono što je najvažnije.
Veronika Vashchenko, zamjenica Predstavnice UNICEF-a u BiH je naglasila da su partnerstva sa lokalnim samoupravama ključna za identifikaciju i bolju socijalnu inkluziju najranjivijih grupa stanovništva, što je u skladu sa principom Ciljeva održivog razvoja da niko ne smije ostati isključen. „Dugoročno gledano, ovaj projekat će doprinijeti unapređenju socio- ekonomskog razvoja lokalnih zajednica, što je put ka prekidanju kruga siromaštva i socijalne isključenosti“, dodala je Vashchenko.

Jedan od ključnih partnera na realizaciji ovog programa je i Razvojni program ujedinjenih naroda (UNDP), sa kojim Tuzlanski kanton već ima uspostavljenu izuzetno uspješnu saradnju. Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH je danas istaknula da „lokalizacija SDG-a na kantonalnom i lokalnom nivou povećat će kapacitete za pripremu I provedbu konkretnih projekata koji će potaknuti promjene u životima ljudi i pokazati kako niži nivoi vlasti mogu doprinijeti postizanju Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDG), s posebnim fokusom na princip da niko ne smije biti izostavljen u procesu.“

Nakon potpisivanja Sporazuma, upriličene su i dvije plenarne konferencije u kojima je, prezentirajući uspješne primjere iz prakse na primjeru Tuzlanskog kantona, značajno učešće uzela i pomoćnica ministra za razvoj Erna Kusturica. S obzirom da glavnu ulogu u provođenju ovih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu ima Ministarstvo privrede TK, današnjem događaju prisustvovao je i ministar Edin Duraković. Na kraju treba napomenuti da program „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH u održivi i inkluzivni rast” (SDG2BiH), finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women u okviru podrške Ujedinjenih nacija bosanskohercegovačkim vlastima u implementaciji Okvira za realizaciju SDG-ova u BiH.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Bolji uslovi za pacijente Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli

  Schmidtova poruka vlastima: O standardima OSCE-a i nadležnostima CIK- …

  Liga mladih KSTK: Juniori kalesijske Bosne bore se za titulu prvaka

  Što oči vide, to ruke naprave: Malik pravi istinska remek djela od d …

  Uprava policije MUP TK-a: Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno uku …

  CLOSE
  CLOSE