Kalesija

Na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kalesija u 2023.godini 5.604 nezaposlenih osoba

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Damir Džafić za četvrtak 29.2.2024. godine zakazao je 29. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu je 12 tačaka, a vijećnici će između ostalog razmatrati Informaciju o radu JU “Služba za zapošljavanje TK” Biro Kalesija za 2023.godinu.

U Informaciji o radu piše da je na kraju na kraju 2023. godine na evidneciji Biroa za zapošljavanje
Kalesija bilo je prijavljeno 5.604 nezaposleno lica od toga 3.521 žena. Također od ovog ukupnog broja prijavljeno je 757 demobiliziranih vojnika, od toga 29 žene, ratni vojni invalidi 30 od toga 1 žena, i 24 članova porodica poginulih boraca od toga 17 žena. Analizom kvalifikacione strukture nezaposlenih sa stanjem krajem 2023. godine može se konstatovati da od ukupnog broja nezaposlenih 5604 najbrojniji su nekvalifikovani radnici dakle nestručna radna snaga kojih ima prijavljeno 2321 od čega je 1554 žena, što problem zapošljavanja ove kategorije nezaposlenih čini težim i složenijim.

Dakle, na kraju decembra 2023. godine na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kalesija evidentrano je 5604
nezaposlenih osoba, što je za 201 osobe manje u odnosu na broj evidentiranih osoba krajem decembra 2022. godine, kada je na evidenciji bilo 5805 nezaposlenih osoba. Struktura nezaposlenih osoba je i dalje veoma nepovoljna, stoji u obrazloženju Informacije, jer je veliki broj onih koji dugoročno čekaju na zaposlenje, osobe bez kvalifikacije i bez ikakvog radnog iskustva.
Pored toga, primjetno je da u toku godine broj nezaposlenih osoba sa većim intenzitetom bilježi porast u
mjesecima decembar i januar, te juli i august, a razlozi porasta u decembru i januaru su završetak sezonskih poslova, a u julu i avgustu zbog novih prijava osoba sa završenom srednjom školom, kao i prestanak ugovora na određeno vrijeme prosvjetnih radnika.

Tokom 2023. godine posvećena je pažnja novom načinu rada sa nezaposlenim osobama a to je individualno savjetovanje u okviru kojeg se bolje upoznaju nezaposlene osobe, te pronalaze se načini za prevazilaženje njihovih pojedinačnih prepreka za zapošljavanje, u čemu su ključni mehanizam mjere aktivne politike zapošljavanja, a sve u cilju aktivacije i što brže integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada. Nove metode rada, prije svega individualno savjetovanje su ishod reformskih procesa u koje je ušla Služba za zapošljavanje TK uz podršku Vlade Švicarske i Projekta YEP, te je upravo kombinacija više mjera, individualnog savjetovanja i aktivnih mjera jedna od mogućih rješenja za nezaposlene. Na kraju treba istaknuti da je značajan broj poslodavaca sa područja općine Kalesija uzeo učešće u aktivnim mjerama zapošljavanja koje realizira Federalni zavod za zapošljavanje.
Sa evidencije Biroa za zapošljavanje Kalesija, a u skladu sa članom 3b. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ( Službene novine F BiH broj 41/01, 22/05 i 9/08), odjavljene su nezaposlne osobe po raznim osnovama:


-ispuni uslove za penziju 53
-navrši 65 godina života 81
zasnuje radni odnos 1165
nastavak redovnog školovanja 3
preseljenje na područje druge općine 52
registrira obrt 46
zatečen na radu bez Ugovora o radu „rada na crno“ 18
odlazak u inostranstvo 69
smrt 20
sticanje trajne nesposobnosti za rad 2
ne javlja se se Službi u dva uzastopna roka 491
zaposlenje u inostranstvu 83

U toku 2023. godine vršeno je anketiranje poslodavaca odnosno Anketa – ispitivanje tržišta rada u Federaciji BiH, koju organizuje Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Službom zapošljvanja TK-a , te uspješno je sprovedena i ukupno anketirano 19 poslodavaca sa područja Općine Kalesija.
Cilj navedenog anketiranja je da se izvrši što realnija predviđanja budućih kretanja na tržištu rada, posebno u vezi potreba poslodavaca za određenim zanimanjima, osim iskazanih potreba poslodavaca u vezi sa poslovanjem, i potražnje za radnom snagom, odnosno novog zapošljavanja radnika i pregleda traženih kompetencija radnika.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Sindikalna potrošačka korpa iznosi skoro 3.000 KM, dok je prosječna …

  Iz sarajevske policije objavili detalje tragedije: Utvrđeni identitet …

  Srednjoškolci iz Kalesije u bosanskom stilu i ambijentu obilježili R …

  Kalesijac Rijad Alić okupio golmane sa područja TK: Zadovoljan radom …

  Sjećanje na krvavi dan na igralištu u Srebrenici i potresna svjedoč …

  CLOSE
  CLOSE