Kalesija 14°

Kome ste dali Vaš glas: Pogledajte (ne)aktivnost vijećnika općine Kalesija!

Nakon što smo na našem portalu objavili tekst pod naslovom “Politika je previše ozbiljna stvar da bi bila prepuštena (kalesijskim) političarima” (POGLEDAJTE) krenut ćemo sa argumentacijom u korist naše teorije.

Kako smo već pisali, 2008. godine na Općinske izbore u Kalesiji je izašlo blizu 60% od 28.000 građana koji su imali pravo glasa.
Još jednom pitamo građane općine Kalesija; SJEĆATE LI SE KOME STE DALI VAŠ GLAS?!

Prva tema koju želimo obraditi tokom analize (ne)rada Općinskog vijeća Kalesija jeste aktivnost trideset i jednog (31)vijećnika općine Kalesija.

Statut općine Kalesija, Stav IV, Član 51 i 52, govore o obavezama i pravima vijećnika.

Kao što možemo vidjeti iz Člana 51, obaveza vijećnika jeste da brine o ostvarivanju potreba građana,mjesnih zajednica i Općine. Dužan je da postavlja vijećnićka pitanja, pokreće rasprave i daje inicijative!

Član 52 govori o pravu vijećnika da za svoj rad ima pravo na naknadu troškova odnosno izgubljene zarade za vrijeme vršenje funkcije vijećnika.
O ovome ne želimo pisati, jer su Zakonom i Statutom definisana prava vijećnika.

***

Kako smo već konstatovali, i obaveze vijećnika su definisane Statutom općine Kalesija, pa građanima želimo prezentirati rad općinskih vijećnika u prvih devet mjeseci 2011. godine.

Općinsko vijeće Kalesija broji trideset i jednog vijećnika (31), a prema našoj ocjeni u aktivne vijećnike mogu se ubrajati vijećnici od broja 1 do 11, u pasivne od broja 12 do 24, a u neaktivne od broja 25 do 31.
POGLEDAJTE! 

 


Tri najaktivnija vijećnika (Mr.sci. Muhamed Alić ASDA, Amir Barčić SDP i Muhamed dr. Osmanović SDP) dolaze iz opozicije, dok su vijećnici iz vladajuće parlamentarne većine u većini slučajeva “dizači ruku”, kako ih nazivaju (ne)zadovoljni(?) građani općine Kalesija.
Čak  6 vijećnika(izuzemo li predsjedavajućeg OV) smatra da u općini Kalesija nema problema, ili da za postojeće problema nemaju rješenje. Oni su na sjednicima prisustovali bez pitanja, inicijativa, diskusija – vjerovatno pošitvajući “Član 52”, koji  im garantuje naknadu za “izgubljeno” vrijeme na sjednici.
(Aktivnost vijećnika na sjednicama Općinskog vijeća je tema koju ćemo dodatno aktualizirati)

 

-Veliki broj građana općine Kalesija poznaje barem nekoliko od ovih vijećnika. Ovo nije direktan napad ni na jednog od vijećnika, nego prezentacija njihovog rada tokom prvih devet mjeseci 2011. godine.
Statut općine Kalesija govori i o transparentnosti rada Općinskog vijeća.
Građani poštuju pravo vijećnika da za svoj rad uzimaju novčanu naknadu, a vijećnici su dužni da poštuju pravo građana na slobodu pristupa infomacijama.

***

-Kalesija Online će i u narednom periodu analizirati rad Općinskog vijeća, ali i rad načelnika općine Kalesija.
Pozabavit ćemo se stvarima o kojima građani često komentarišu u zatvorenom krugu, a nemaju hrabrosti o tome javno progovoriti.

***Ukoliko imate pitanja, prijedloga i sugestija, pošaljite nam na mail redakcija@kalesija.com

Još jednom Vas pitamo; SJEĆATE LI SE KOME STE DALI VAŠ GLAS?!


.

Pripremio: Admir Karić

 

Pratite Kalesija Online na Facebooku

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

Šta podrazumijeva putničko zdravstveno osiguranje i kada trebate pod …

Bajramska čestitka: JU Centar za socijalni rad Kalesija

Bajramska čestitka: BKC “Alija Izetbegović” Kalesija

Bajramska čestitka: MM Metal Kalesija

Bajramska čestitka: „UNIS-TOK“ d.o.o. Kalesija

CLOSE
CLOSE