Kalesija 26°

JU MSŠ Kalesija: Javni konkurs za upis polaznika za školsku 2018/2019.godine

Na osnovu člana 133. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Službene novine TK-a”, broj:17/11 i 9/15I 6/16), člana 10. i člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih (“Službene novine TK”, broj: 9/15), člana  6. Pravila  JU Mješovite srednje škole Kalesija broj: 404/13 od 14.03.2013.godine,  Odluke Školskog odbora broj:02-1746/2018 od 17.12.2018. god. i Rješenja  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o upisu organizatora obrazovanja odraslih u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj 10/1-38-034728-3/15 od 21.12.2015. godine, JU Mješovita srednja  škola Kalesija, r a s p i s u j e

  JAVNI KONKURS

                                          za upis polaznika za školsku 2018/2019.godinu

I OPĆI I POSEBNI USLOVI  ZA UPIS

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tom nema status učenika ili studenta.

Četvorogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekavalifikacije za stručna zvanja:

 1. Mašinski tehničar-opći smjer…………………………………………….10 polaznika
 2. Mašinskli tehničar operator za CNC mašine………………………. 10 polaznika
 3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje……………….10 polaznika
 4. Poljoprivredni tehničar(EU-VET)………………………………………10 polaznika
 5. Prehrambeni tehničar (EU-VET)………………………………………..10 polaznika
 6. Veterinarski tehničar (EU-VET)…………………………………………10 polaznika
 7. Ekonomski tehničar –(komercijalni smjer)(EU VET)………….. 10 polaznika

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

1.Automehaničar………………………………………………………………..10 polaznik

2.Zavarivač……………………………………………………………………….10 polaznika

3.Bravar……………………………………………………………………………10 polaznika

4.Instalater centralnog grijanja…………………………………………….10 polaznika

5.Plinski i vodoinstalater……………………………………………………..10 polaznika

6.Metalostrugar…………………………………………………………………..10 polaznika

7.Autolimar………………………………………………………………………..10 polaznika

8.Proizvođač i monter AL i PVC prozora i vrata……………………..10 polaznika

9.Kovač……………………………………………………………………………..10 polaznika

10.Pekar..(EU-VET)……………………………………………………………..10 polaznika

11.Ratar (EU-VET)……………………………………………………………….10 polaznika

12.Povrtlar(EU-VET)……………………………………………………………10 polaznika

13.Voćar-vinogradar (EU-VET)…………………………………………….10 polaznika

14.Cvjećar (EU-VET)…………………………………………………………..10 polaznika

15.Keramičar-podopolagač-teracer.(EU-VET)………………………..10 polaznika

16.Zidar-fasader-izolater  (EU-VET)……………………………………. 10 polaznika

17.Trgovac (EU-VET)……………………………………………………….. 10 polaznika

III BROJ RJEŠENJA O UPISU JAVNE USTANOVE MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE KALESIJA KAO ORGANIZTORA OBRAZOVANJA ODRASLIH:10/1-38-034728-3/15  od 21.12.2015. godine

JU Mješovita srednja škola Kalesija (Organizator obrazovanja odraslih) upisana je u Registar organizatora obrazovanja odraslih u Knjigu 1. pod rednim brojem 2.

IV NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA NJEGOVO

     ZAVRŠAVANJE

Programi obrazovanja polaznika izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.

Izvođenje programa za sticanje srednje stručne spreme polaznika traje godinu dana manje od izvođenja programa za obrazovanje redovnih učenika.

Izvođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije traje najmanje šest mjeseci.

Škola organizira u toku školske godine tri redovna ispitna roka (januarski, junski i augustovski ispitni rok), a po potrebi i jedan vanredan rok  koji utvrđuje Nastavničko vijeće Škole.

Ocjenjivanje polaznika vrši se u skladu sa propisima koji regulišu te oblasti obrazovanja.

V  NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE I ZVANJE KOJE SE STIČE PO

    ZAVRŠETKU PROGRAMA

Po završetku četvorogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 1. Mašinski tehničar –opći smjer
 2. Mašinskli tehničar operator za CNC mašine
 3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje
 4. Poljoprivredni tehničar(EU-VET)
 5. Prehrambeni tehničar (EU-VET)
 6. Veterinarski tehničar (EU-VET)
 7. Ekonomski tehničar –(komercijalni smjer)(EU VET)

Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacija za zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj stručnoj školi za zanimanje:

1.Automehaničar

2.Zavarivač

3.Bravar

4.Instalater centralnog grijanja

5.Plinski i vodoinstalater

6.Metalostrugar

7.Autolimar

8.Proizvođač i monter AL i PVC prozora i vrata

9.Kovač

10.Pekar (EU-VET)

11.Ratar (EU-VET

12.Povrtlar (EU-VET

13.Voćar-vinogradar (EU-VET

14.Cvjećar (EU-VET

15.Keramičar-podopolagač-teracer (EU-VET

16.Zidar-fasader-izolater  (EU-VET

17.Trgovac (EU-VET)

VI VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Visina troškova obrazovanja polaznika utvrđena je Cjenovnikom obrazovnih i intelektualnih usluga u srednjim školama koji donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

TK-a.

Svakom polazniku uručuje se pojedinačno rješenje o utvrđenoj visini troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

VII POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

 • Za sticanje srednje stručne spreme III i IV stepena za polaznike koji nemaju završenu srednju školu potrebna je sljedeća dokumentacija:

1.Zahtjev za upis (preuzima se na protokolu Škole)

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Kopija lične karte karte

5.Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili svjedodžbu o prethodno završenom razredu srednje škole (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci).

 • Dokumentacija potrebna za upis na III i IV stepen stručne spreme za polaznike koji žele izvršiti prekvalifikaciju, odnosno steći drugo zanimanje/stručno zvanje:

1.Zahtjev za upis

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.CIPS-ov obrazac o mjestu prebivališta

4.Svjedodžbe o završenim razredima i diplomu za prekvalifikaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci)

5.Kopija lične karte

6.Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

VIII NAPOMENA:

Prilikom izbora kandidata uzet će se u obzir stepen ispunjenosti uvjeta u pogledu prethodnog obrazovanja.

Konkurs je otvoren do popune upražnjenih mjesta po raspisanom konkursu.

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnom danom od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama Škole na adresi JU Mješovita srednja škola Kalesija, ulica Patriotske lige broj 24. 75260 Kalesija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:

(035) 631 043,  ili na e-mail: ju.mss.k@big.net.ba

Direktor škole

Bego Hadžić, prof.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

Džinovski paradajz u vrtu domaćina Mahmuta Ramića iz Šehera

I danas na snazi upozorenje: Meteorolozi objavili prognozu do ponedjel …

Putevi u BiH: Saobraća se po suhom kolovozu

Miralem Ramić dobio nadimak ‘kalesijski Messi’, predviđali mu ve …

Servisne informacije iz Živinica (18. 7. 2024.)

CLOSE
CLOSE