Kalesija 12°

Izvještaj sa 34. sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Danas je u Kalesiji održana 34.redovna sjednica Općinskog vijeća.

Iako je predložen dnevni red od 13 tačaka, prilikom ramatranja prijedloga dnevnog reda, općinski načelnik je, kao ovlašteni predlagač, sa sjednice povukao Odluku o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu. Općinsko vijeće Kalesija na ovoj sjednici, između ostalog, usvojilo je Odluku o imenovanju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
Komisija za izbor i imenovanja, na prijelog stranaka, je u ovu komisiju predložila sljedećih pet kandidata:

– Ševal Karahodžić iz Seljublja,
– Zijad Šmigalović – Kuko iz Tojšića,
– Zikrija Hodžić iz Memića,
– Mevludin Ikanović iz vukovija Donjih i
– Admir Mustafić iz Vukovija Donjih.

Međutim, grupa samostalnih vijećnika je uložila amandman na ovu Odluku, koji je kasnije i prihvaćen. Prema usvojenom amandmanu Komisija je sa pet proširena na sedam članova. Dva nova člana su: Rašid Vildić iz Kalesije i Zijad Suljkanović iz Donjih Rainaca, dok je umjesto Zikrije Hodžića iz Memića u ovu Komisiju imenovan Meho Suljkanović iz Donjih Rainaca.

Također, vijeće je podržalo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU BKC “Alija Izetbegović” – Kalesija. Prilikom razmatranja Odluke o usvajanju liste prioriteta izgradnje sportskih poligona na području općine Kalesija podneseno je nekoliko amandmana vijećnika, koji su insistirali da se u ovoj godini, pored tri predložena, pristupi izgradnji još nekoliko novih sportskih poligona. Prije izjašnjavanja općinski načelnik nije prihvatio prijedloge za izgradnju novih poligona, pa je većinom glasova prihvaćena Odluka u ponuđenoj formi, po kojoj će se tokom ove godine pristupiti izgradnji sportskih poligona u Zukićima, Rainačkom Lugu u Donjim Raincima i sportski poligon u Ćivama, za čiju izgradnju su planirana budžetska sredstva od 90 hiljada KM.

Na današnjoj sjednici usvojen je Plan proljetne sjetve na području općine Kalesija i Analiza zdravstevnog stanja stanovništva općine Kalesija i organizacije rada zdravstvene službe primarne zdravstvene zaštite.

Općinsko vijeće još je razmatralo Informaciju o higijensko-epidemiološkoj situaciji i stanju opšte komunalne higijene za prošlu godinu i Informaciju o boravku i ostvarenom povratku raselejnih lica na području općine Kalesija u 2011. godini.


M.Zulić, Radio Feral

 

Pratite Kalesija Online na Facebooku

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

“Mladost” slavila pobjedu,”Sloga” i “Bos …

Juniori “Bosne” osvojili drugo mjesto na državnom prvenst …

Završen memorijalni turnir „Ibrahim Huremović i Dževad Ikanović …

Zekerija Jahja Salihović drugi na državnom takmičenju iz islamske v …

VIDEO/ Bez obzira na kišno vrijeme 65 mališana uzelo učešće na &# …

CLOSE
CLOSE