Kalesija 14°

BPS Sefer Halilović: Obavještenje za sve pripravnike na području TK

Zbog velikog broja poziva i interesovanja osoba sa visokom stručnom spremom koje su u situaciji da čekaju odrađivanje pripravničkog staža u nekoj od institucija TK, osjetili smo potrebu da se oglasimo po istome i damo ciljane upute o tome kako i na koji način ostvariti svoje pravo oko odrađivanaj pripravničkog staža u institucijama TK.

Predsjednik Kluba poslanika Bosanskohercegovačka patriotsa stranka Sefer Halilović u Skupštini TK  dr. Mirsad Selimović je pokrenuo inicijativu tokom mjeseca jula 2011 godine sa ciljem da se svim visokoobrazovanim kadrovima na Tuzlanskom kantonu omogući odrađivanje pripravničkog staža u ustanovama koje su pod nadležnošću Skupštine i Vlade TK. Navedena inicijativa je predložena i usvojena od strane Skupštine TK kao opravdana i time se zadužila Vlada TK da navedenu inicijativu u potpunosti realizuje u skladu sa zakonskim propisima. Nakon te sjednice pokretač Inicijative dr.Mirsad Selimović je u više navrata tražio odgovor od nadležnih organa Vlade i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o tome  do kog stepena realizacije se stiglo po ovome pitanju. Zadnji odgovor koji je pristigao od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak od 06.01.2011. godine sadrži sledeći odgovor:

NA SJEDNICI ODRŽANOJ 13.10.2011. GODINE VLADA TK  JE PRIHVATILA PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI ZA ODRAĐIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA OSOBA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM KOJI JE SAČINJEN OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK A PO ODLUCI SKUPŠTINE TK. U DALJEM TEKSTU, SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK U NACRTU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012 GODINU PLANIRA IZNOS OD  2.100.000. KM ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA.  PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA ĆE SE REALIZIRATI NAKON USVAJANJA BUDŽETA TK ZA 2012 GODINU.

Nakon usvajanja Budžeta TK za 2012.godinu ( koji se očekuje krajem marta mjeseca)  svi visokoobrazovani kadrovi koji žele odraditi pripravnički staž u institucijama Tuzlanskog kantona potrebno je da se obrate u Ministrastvo za rad, socijalnu politiku i povratak kako bi dobili precizne informacije o postupku prijave.

Klub poslanika BPS-SH u Skupštini TK razočaran je sporošću realizacije usvojene inicijative od strane Skupštine TK i zaduženja Vlade i resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za provođenje iste. Mi ne možemo biti zadovoljni ovakvim odnosom prema mladim i obrazovanim ljudima koji treba da budu temelj našega društva, koji trebaju svojim kreativnim, stvaralačkim i stručnim sposobnostima dati rješenje za izlaz iz ovako lošeg stanja u kojem se nalazi naše društvo. Smatramo da se ovakva pitanja trebaju rješavati prioritetno i kontinuirano tokom cijele godine u skaldu sa pristizanjem novih diplomiranih kadrova kako bi neometano nastavili svoju strukovnu i praktičnu edukaciju i tako zauzeli mjesto u društvu koje im pripada bez i jednog izgubljenog dana nakon sticanja diplome. Mislimo takođe da su intelektualne vrijednosti najveće blago ove države a vladajuća  većina ne obraća pažnju u mjeri kojoj ti mladi i obrazovani ljudi zaslužuju takvo nešto, očito misleći da im oni nisu priporitet jer imaju važnijih pitanja oko vlastitih aktivnosti u svojim krugovima.Klub BPS-SH u Skupštini TK će i dalje pratiti, predlagati i insistirati na provođenju inicijativa i zakonskih rješenja koja doprinose poboljšanju uslova života građana TK. Iskerno se nadamo da će građani to prepoznati i na pravi način  vrednovati.

 

Predsjednik Kluba BPS-SH u Skupštini TK,  Dr. Mirsad Selimović

 

Pratite Kalesija Online na Facebooku

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
[contact-form-7 id="257132" title="Report error"]

Komentari

Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

Šta podrazumijeva putničko zdravstveno osiguranje i kada trebate pod …

Bajramska čestitka: JU Centar za socijalni rad Kalesija

Bajramska čestitka: BKC “Alija Izetbegović” Kalesija

Bajramska čestitka: MM Metal Kalesija

Bajramska čestitka: „UNIS-TOK“ d.o.o. Kalesija

CLOSE
CLOSE