Kalesija

U četvrtak prva redovna sjednica OV Kalesija

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Mensur Hukić, zakazao je prvu redovnu sjednicu. Sjednica će se održati u četvrtak 18.2.2021.godine u sali BKC “Alija Izetbegović” sa početkom u 10:00 sati. Na dnevnom redu je ukupno 19.tačaka.

Vijećnici će između ostalog razmatrati Nacrta budžeta općine Kalesija za 2021. godinu.

DNEVNI RED

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
  Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim
  organima općine Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom
  zdravlja Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i četiri
  člana Općinske izborne komisije Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne
  stambene površine iz 2020. Godine na području općine Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2021. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2021. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2021. godinu.
 9. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne
  potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na:
  a) Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih
  djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021. godini.
  b) Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje
  komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2021.
  godini.
 11. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2021. godinu:
  a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
  b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
  c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija
 12. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2021. godinu.
  a) JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija
  b) JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija
  c) KP “Komunalac” d.d. Kalesija
 13. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2021. godinu.
 14. Razmatranje i donošenje Plana upravljanja otpadom općine Kalesija 2020-2025.
 15. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za 2021. godinu.
 16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća, Stručne službe i Radnih tijela
  Općinskog vijeća Kalesija u 2020. godini.
 17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih
  službi za upravu – općine Kalesija za 2020. godinu.
 18. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2020. godinu.
 19. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u
  prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2020. do
  31.12.2020. godine.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Muslimani večeras dočekuju Lejletu-l-berat, noć u kojoj se ispisuje …

  Košarkaši sutra nastupaju: Juniori domaćini, ostale selekcije putuj …

  Kalesijski odbojaši upisali još jednu pobjedu

  Kako konzumiranje jaja može uticati na gubitak težine?

  BKC Kalesija: U ponedjeljak promocija izuzetno vrijednog djela BOSANSK …

  CLOSE
  CLOSE