Site iconNEON Televizija

TK pooštrava mjere: Kazne i za one koji daju novac prosjacima

Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima TK kojeg čini policija, institucije i nevladine organizacije inicirat će izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru TK.

Po novom bi prijedlogu prekšajno mogli biti kažnjeni građani koji daju novac prosjacima na ulici, te time, između ostalog, podržavaju eksploataciju djece i trgovinu ljudima.

Mobilni tim za identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima Grada Tuzle u 2023. godini imao je 65 izlazaka na teren gdje je zatekao 161 osobu u skitnji i prosjačenju. Od tog broja, 28 su djeca od kojih je osam smješteno u prihvatilište u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Kada je u pitanju ova godina, od januara do marta, 40 osoba je zatečeno kako prosi na ulici. Od toga je devetoro djece, a od kojih je dvoje smješteno u prihvatilište, objasnio je Nedeljko Jurkić iz Centra za socijalni rad Tuzla, a koji predvodi pomenuti tim.

“Moram reći i naglasiti da se radi o djeci koja su bila sa roditeljima i nije ih bilo moguće izuzeti u tom trenutku sa ulice. Policija je identifikovala te osobe i protiv njih smo podnijeli krivične prijave. Imali smo lica koja su pravno nevidljiva. Imali smo djecu koja nisu bila upisana u matične knjige rođenih, nisu imali zdravstveno osiguranje, nisu pohađala redovni školski sistem”, istakao je Jurkić.

Nažalost, djeci na ulici su često uskraćena osnovna ljudska prava i dostojanstven život.

“Nisu imali prilike do sada da koriste toalet, pribor za jelo, nisu imali prilike spavati na krevetu. Zatim, bilo je neophodno liječiti njihove povrede, deformitete, higijensku i zdravstvenu zapuštenost, nepismenost. Imali smo slučaj da djeca prvi put drže olovku u ruci, a imali su osam, devet, deset i više godine”, naglašava Memhedalija Fišeković, inspektor MUP-a TK i koordinator Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima u TK.

Sa druge strane, činjenice su da određene osobe pokušavaju profitirati na prosjačenju te eksploatisanju i djece o odraslih osoba. Slučajevi prosjačenja se evidentiraju kroz prekršaj, kroz krivično djelo zapuštanje djeteta i maloljetnika i kroz trgovinu ljudima. Tuzlanski kanton je u tom segmentu napravio veliki napredak.

“Uprava policije MUP-a TK je tokom proteklih godina razvila kadrovske i organizacijske kapacitete te je sa Tužilaštvom TK uspješno u nekoliko slučajeva trgovine ljudima gdje su počinioci kažnjeni pravosnažno i nepravosnažno na visoke kazne zatvora od pet do 22 godine”, podsjetio je Fišeković.

Prosjačenje odraslih je u ekspanziji u BiH, a prkršajne kazne nisu efikasne jer oni koji prose nemaju novca da plate. Sa druge strane, oni koji daju novac, ne mogu biti kažnjeni. Ali u u TK bi se to moglo promijeniti jer koordionacioni tim pokreće inicijativu za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru.

“Ako uzmemo u obzir da je prosjačenje u najmanju ruku prekršaj, šta drugo građani radi nego potiču činjenje prekršaja, odnosno, prekršaja javnog reda i mira. Tu u najmanju ruku govorimo o eksploataciji, odnosno, krivičnom djelu trgovine ljudima”, izjavila je Mirsada Bajramović iz Udruženja „Zemlja djece u BiH“ Tuzla.

Ona je dodala da je tim predložio novčanu kaznu od 200 do 400 KM za građane koji daju novac prosjacima na ulici.

(Vijesti.ba)

Exit mobile version