Site iconNEON Televizija

Sutra u Kalesiji edukacija za poljoprivrednike

Udruženje proizvođača mlijeka TK-a organizuje edukaciju poljoprivrednika, koja će se
održati 7.2.2024.godine sa početkom u 12:00 sati u sali JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

 1. Analiza kabastih krmiva i izračun obroka krmnih smjesa na osnovu dobijenih
  rezultata analize kukuruzne silaže, sjenaže i sijena – predavač: nutricionista za
  ishranu muznih grla, junica i teladi: dr.vet. Pero Gnjidić – kompanija Sano.
 2. Pioneer hibrudi kukuruza za 2024.god. – predavač: mr.sc.Emir Husika – kompanija
  Pioneer sjeme
 3. Herbicidi za zaštitu usjeva kukuruza i strnih žita – predavač Jovo Vujević mr.zaštite
  bilja – kompanija Agromarket BiH.


  Pozivamo sve poljoprivrednike zaniteresovane za edukaciju i druženje, prilikom kog ćemo
  razmjeniti pozitivna iskustva i dobre prakse u ishrani muznih grla goveda i proizvodnji
  kukuruza i strnih žita.
Exit mobile version