Site iconNEON Televizija

Općina Kalesija: Raspisan konkurs za izbor popisivača i instruktora

popisivaci

Predstojeći Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine je ključno političko pitanje. Pripreme za Popis su u velikom jeku. Već su izabrane općinske popisne komisije, a sada je red došao i na izbor popisivača i instruktora koji će raditi na terenu na području općine KALESIJA.

Popisna komisija općine KALESIJA je raspisala JAVNI POZIV kojim poziva sve one koji su zaintereirani da obavlajju posao popisivača i da pri tome zarade do 500 maraka.

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisna komisija općine/ grada KALESIJA objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE/GRADA KALESIJA

Ovim javnim pozivom Popisna komisija općine/grada KALESIJA poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine na području općine KALESIJA .
Zainteresirani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se osobno prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi JU Bosanski kulturni centar „ALIJA IZETBEGOVIĆ“ , TRG ŠEHIDA 11 KALESIJA.

Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati od 11. do 31. JULA 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisne komisije.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili popisivača.

OPĆINSKI INSTRUKTORI

Obaveze u popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:
– da je državljanin BIH;
– da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
– da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
– da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove
općinskog instruktora;
– da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
– da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. avgusta 2013. godine u prostorijam Popisne komisije na adresi JU Bosanski kulturni centar „ALIJA IZETBEGOVIĆ“ , TRG ŠEHIDA 11 KALESIJA i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. avgusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06. do 10. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od 1. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:
– da je državljanin BIH;
– da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
– da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
– da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove
popisivača;
– da ima čitak rukopis
– da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao
– da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. avgusta 2013. godine u prostorijama Popisne komisije na adresi JU Bosanski kulturni centar „ALIJA IZETBEGOVIĆ“ , TRG ŠEHIDA 11 KALESIJA i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 28. avgusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.
Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a tačan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulisano Procedurama za plaćanje učesnika u Popisu.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja
popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.

PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE OPĆINE KALESIJA Džinović Mirsada, dipl.el.ing

Exit mobile version