Site iconNEON Televizija

Oko 1,35 miliona državljana BiH živi u inostranstvu!

Oko 1,35 miliona državljana BiH živi u inostranstvu – podaci su internet istraživanja koje je Međunarodna organizacija za migracije (IOM) napravila u decembru 2010. godine.

Istraživanje govori o stavovima mladih ljudi iz BiH koji žive u inostranstvu prema povratku na tržište rada u BiH. Ovo istraživanje urađeno je u okviru projekta ”Zapošljavanje i zadržavanje mladih” (YERP) u BiH, a prikupljani rezultati prikazani su danas na izložbi ”BIH ILI NE BIH”.

Podaci istraživanja sugerišu da većinom emigriraju obrazovanija lica, što govori da u dijaspori postoji znatan potencijal ljudskog kapitala, što bi moglo biti iskorišteno za razvoj zemlje ukoliko se u tu svrhu razviju adekvatne politike i mjere.

“Na pitanje da li razmišljaju o povratku u BiH, pozitivno je odgovorilo 1 600 mladih ljudi, odnosno 49 odsto njih 1 600 razmišlja o povratku na kraće ili duže vrijeme”, rekla je predstavnik IOM-a Ajla Alić.

IOM je anketom došao do podatka da je samo pet odsto ispitanika odlučilo da se nikada ne vrati u BiH, dok 33 odsto razmatra povratak, a 26 odsto lica još ne razmatra povratak, ali postoji mogućnost da donesu odluku da se vrate.

Alićeva je dodala da je istraživanjem ustanovljeno da veliki broj državljana BiH koji žive u inostranstvu želi pomoći razvoju BiH, čak i kada ne razmatraju stalni povratak.

Najveće prepreke povratku u BiH vezane su za teškoću pronalaženja posla, posebno u struci za koju je lice obrazovano, te nezadovoljavajuće ekonomsko i poslovno okruženje u državi.

Srna

Exit mobile version