Site iconNEON Televizija

Nastavlja se informatizacija zdravstvenog sistema u TK

e_zdravstvo(1)Peta faza Projekta jačanja zdravstvenog sektora, odnosno rekonstrukcija i opremanje sedam ambulanti porodične medicine u općinama Tuzla, Čelić, Kalesija i Sapna kao i informatizacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uspostava sistema monitoringa i evaluacije, bile su tema jučer održanog sastanka predstavnika Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva zdravstva sa direktorima domova zdravlja sa područja našeg kantona i direktorima Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo, a kojem su prisustvovali i predstavnici BH Telekoma.

Kemal Kačapor, Konsultant za informacijske tehnologije u federalnom ministarstvu je ovom prilikom istakao važnost informatizacije zdravstvenog sistema. „Federalno ministarstvo zdravstva je obišlo sve ustanove primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH, a za Dom zdravlja Tuzla, je kao pilot projekat, već nabavljena neophodna informatička oprema. U drugoj fazi projekta informatičku opremu, potrebnu za informatizaciju i umrežavanje će dobiti i ostali domovi zdravlja sa područja TK“, istakao je Kačapor. BH Telekom će kao partner u realizaciji investirati određeni dio sredstava u implementaciju Projekta, a odlučeno je da će ta sredstva biti uložena na području našeg kantona. Aida Pilav, Pomoćnica Ministra u Federalnom ministarstvu je ovom prilikom izložila određene prednosti koje donosi informatizacija, prije svega u smislu monitoringa i evaluacije kad je u pitanju javno zdravstvo.

Sastanku, koji je na inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva, organiziralo Ministarstvo zdravstva TK, su, osim direktora i spomenutih predstavnika federalnog ministarstva, prisustvovali i ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Nermina Hadžigrahić sa saradnicima i Vildana Doder, Pomoćnica federalnog ministra.

Kalesija.com

Exit mobile version