Site iconNEON Televizija

Izvještaj sa sjednice Općinskog vijeća Kalesija održane u četvrtak


Općinsko vijeće Kalesije je na jučerašnjoj sjednici usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godnu u iznosu 7.359.877 KM. Ukupni prihodi i primici za 2010.godinu iznosili su 7.222.570 KM. Preostali iznos od 137.307 KM predstavlja preneseni višak sredstava iz 2009. godine.

Ukupni rashodi iznosili su 6.830.957 KM, dok će višak sredstava od 528.919 KM biti prenesen u ovu godinu. Najveći dio prigoda u 2010. godini ostvaren je kroz porezne prihode u iznosu od 56,1 %, od tekućih potpora i grantova prikupljeno je 19,8 %, a 15,6 % budžetskih prihoda u 2010. godini predstavljaju neporezni prihodi.

-Pored izvještaja o izvršenju budžeta, vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu općinskog načelnika i pravobranioca za prošlu godinu. Općinsko vijeće Kalesija dalo i je saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Statuta JZU „Dom zdravlja“ Kalesija, a usvojena je i Odluka o vodosnadbijevanju na području općine Kalesija.

S obzirom da je prilikom razmatranja ove odluke iznesen značajan broj primjedbi i sugestija na njen sadržaj, prihvaćen je zaključak da vijećnici sve prijedloge za izmjene pojedinih članova Odluke dostave nadležnoj općinskoj službi, koja će za jednu od narednih sjednica ponuditi izmjenjeni tekst odluke o vodosnadbijevanju.

-Pored usvojenih odluka, značajan dio rasprave posvećen je infomaciji o statusu imovine koju koristi ZZ „Voćar“ – Kalesija. Nakon obraćanja direktora zadruge i općinskog pravobranioca, jednoglasno je usvojen zaključak da se sačini evidencija nekretnina koje su u katastru upisane u posjed ZZ „Voćar“ i da se izvrši identifikacju nekretnina i utvrdi način sticanja ovih nekretnina. Nakon toga će resorna služba sačiniti informaciju o činjeničnom stanju, sa prijedlogom mjera, u cilju rješavanja imovinsko – pravnog odnosa između ZZ „Voćar“ i općine Kalesija.

(M. Zulić, Radio Feral)

Exit mobile version