Site iconNEON Televizija

Djeca koja se bave prosjačenjem su nevidljiva, naročito je situacija alarmantna u romskim naseljima

Na 30. redovnoj sjednici OV Kalesija, koja će biti održana u subotu, 30. marta, na Dnevnom redu nalazi se i Izvještaj o radu za 2023. godinu JU “Centar za socijalni rad” Kalesija.

U Informaciji o provođenju protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne ekploatacije i i drugih vidova zloupotrebe djece koju su dostavili iz Centra za socijalni rad Kalesija, stoji da dječije prosjačenje se skoro i ne odvaja od prosjačenja odraslih, iako ima čitav niz specifičnosti i
kvalitativno drugačije posljedice.


Stručnjaci navode da pravno definisanje pojma dječijeg prosjačenja nije potrebno, jer je prosjačenje u
stvari oblik zlostavljanja i zanemarivanja djeteta.
U prosjačenju dijete je izloženo zlostavljanju i zanemarivanju, neželjenim i štetnim uticajima, a pri tome
je manje bitno kojom se konkretno aktivnošću dijete na ulici bavi – rad ili prosjačenje. Zatim to je
kretanje i rad u grupama. Održavanje dobrih odnosa sa okruženjem kao jedna vrsta socijalnog kapitala te
djece koja prepoznaju koja ih to lica neće napadati odnosno koja će ih u određenim situacijama i zaštititi
(policajci, taksisti, vlasnici prodavnica). Ova djeca svakim danom grade kapacitete i pronalaze mehanizme kako da prežive.

Najveći broj djece koja se bave prosjačenjem ističu da se tim „poslom“ bave duže vrijeme, u prosjeku 3-5 godina. Djeca koja se bave prosjačenjem svakodnevno borave na ulici što znači da su ta djeca razvila
čitav niz mehanizama preživljavanja. Jedna od najčešće korišćenih jeste razvijanje pripadnosti grupi na
ulici.

Naročito je situacija alarmantna u romskim naseljima, gdje djeca ostaju na nivou osnovne škole. Romske
djevojčice – rani brakovi, nizak nivo obrazovanja roditelja – nepismenost majki, nedostatak uzora unutar
zajednice, zatvorenost zajednice i sve prisutnija etnička distanca.

Djeca koja se bave prosjačenjem su nevidljiva, najčešće nisu upisana u knjige rođenih, nemaju
zdravstveno osiguranje, a svakodnevno su izložena lošim uslovima života, hladnoći ili visokim
temperaturama, najčešće ova djecu su neuhranjena.


Izuzetno važan segment, uklapanje u ‚‚normalne“ društvene tokove. Ovo je osnovni nedostatak u našoj
društvenoj zajednici.

JU Centar za socijalni rad Kalesija u radu sa djecom i licima koja se bave prosjačenjem postupa u skladu
sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Protokol za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe
djece je potpisan je 2013. godine, a potpisnici su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a,
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo zdravstva, Općinski Sud Tuzla i Udruženje
„Zemlja djece“.
U toku 2019. godine JU Centar za socijalni rad Kalesija je u saradnji sa OSCE-om pripremio i ponudio
Lokalni protokol na potpisivanje sa predstavnicima Općine Kalesija, JZU DOM Zdravlja Kalesija, PU/PS
Kalesija, JU MSŠ i JU OŠ Kalesija koji je potpisan u septembru 2019. godine, a isti je revidiran tokom 2022. godine. Protokol je jasnije definisao uloge svih aktera, odnosno potpisnika koji djelulju na području
općine Kalesija, odnosno radnje koje će imati za cilj suzbijanje prosjačenja na području općine Kalesija.

    Exit mobile version