Site iconNEON Televizija

BiH rangirana u zemlje prve kategorije u borbi protiv trgovine ljudima

Godišnji izvještaj vlade Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima predstavljen je jučer na pres-konferenciji u Sarajevu, a prezentirani su i rezultati projekta “Održive intervencije za borbu protiv trgovine ljudima u BiH (SUSTAIN)“, koji od augusta 2008., uz finansijsku podršku USAID-a, implementira Catholic Relief Services (CRS).


Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je kazao da je prošle godine postignut značajan napredak, prvi put je BiH rangirana u zemlje prve kategorije, što znači u potpunosti je ispoštovala minimalne standarde zakona o zaštiti žrtava trgovine ljudima.

“Podjednako je značajno da je BiH ostala u kategoriji jedan i u 2011. godini. Zemlje kategorije jedan moraju nastaviti povećavati svoje napore u borbi protiv trgovine ljudima, a nadamo se da će BiH ostati na tom nivou i sljedeće godine”, kazao je ambasador Moon.

Samo prije 10 godina, podsjetio je, BiH je bila u najnižoj kategoriji, kategoriji tri, što je sobom nosilo i potencijalne suspenzije određenih vrsta pomoći američke vlade.

“State Department je 2001. naveo da BiH nije osigurala podršku preventivnim niti zaštitnim mjerama žrtava trgovine nego ih je rutinski optuživala za prostituciju i nelegalan boravak prije deportacije. Tokom posljednjih 10 godina vladini zvaničnici i zakonodavci proveli su reforme da bi riješili ove probleme, što je kulminiralo amandmanima na državni Krivični zakon 2009. godine, čime je on usklađen sa Palermo standardima, a zemlja dospjela u kategoriju jedan prošle i ove godine”, kazao je ambasador Moon.

Po njegovim riječima, u ovogodišnjem izvještaju navode se područja u kojima je i dalje potreban napredak, uključujući pripremu sveobuhvatne kampanje radi smanjenja potražnje za komercijalnim seksom i borbe protiv prislinog rada, naročito dječijeg prosjačenja.

“Entiteske vlade i Vlada Distrikta Brčko moraju uskladiti svoje zakone o borbi protiv trgovine ljudima s državnim krivičnim zakonom da bi se osiguralo da sve žrtve trgovine ljudima budu propisno identificirane i zaštićene. Kao svaka zemlja prve kategorije, BiH mora ostati budna u vezi sa rješavanjem ovih preostalih pitanja trgovine ljudima”, kazao je ambasador Moon, čestitajući BiH na kontinuiranim naporima u ovoj borbi.

Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović je kazao da BiH punih deset godina, od usvajanja prvog Državnog akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima, organizovano i koordinirano pristupa aktivnostima usmjerenim prema suzbijanju ove pojave.

“Veliko zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da je vlada SAD-a prepoznala naše napore i rezultate u borbi protiv trgovine ljudima i da nas je državni sekretarijat već drugu godinu uzastopno svrstao u grupu zemalja koje postižu uspjehe u ovom polju”, kazao je Ahmetović podsjećajući da se, ne tako davno, 2004. godine, BiH nalazila u trećoj grupi.

Zadržavanje u prvoj grupi i ove godine za nas je, istakao je, priznanje, ali i obaveza da uporno nastavimo borbu protiv trgovine ljudima, ropstva savremenog doba.

“Pored nastavljanja aktivnosti na borbi protiv trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije u budućem periodu posebnu pažnju ćemo posvetiti suzbijanju trgovine ljudima, a posebno djecom u svrhu pornografije i prisilnog rada koji se u BiH ogleda u prisilnom organizovanom prosjačenju i činjenju drugih nezakonitih aktivnosti. Posebnu pažnju ćemo, ukoliko to bude potrebno, posvetiti i sprječavanju trgovine ljudima u okvirima masovnijih kretanja stanovništva sa sjevera Afrike i Bliskog istoka preko BiH”, kazao je ministar Ahmetović.

U posljednjim godinama doprinos uspjesima BiH posebno je dat putem projekta “Održive intervencije u borbi protiv trgovine ljudima (SUSTAIN)”, koji je finansiran od USAID-a, a implementiran od CRS-a.

Direktor CRS-a Jake Hershman je kazao da je cilj SUSTAIN projekta da se ojačaju kapaciteti bh. vlade u suzbijanju trgovine ljudima i da se implementira državni Akcioni plan tako što će se razviti sistemski održivi pristupi.

“Projekt SUSTAIN je rezultirao dugoročnim održivim sistemima za prevenciju trgovine ljudima u BiH”, kazao je Hershman.

Po riječima menadžerice projekta Larise Klepac, projekt je implementiran na tri područja – na području prevencije trgovine ljudima, unapređenje direktne zaštite žrtvama trgovine ljudima i implementacija državnog Akcionog plana i državnih referalnih mehanizama.

“Da bismo osigurali da svaka generacija učenika srednjih škola pravovremeno dobije edukaciju o rizicima trgovine ljudima i da dobiju jedinstvene informacije na području cijele BiH od stručnog kadra, u saradnji sa ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima, razvijen je model obuke za nastavnike srednjih škola kako bismo ih osposobili za daljnju edukaciju učenika”, kazala je Klepac.

U protekle dvije i po godine 674 nastavnika iz 275 srednjih škola iz oba entiteta edukovano je za prevenciju trgovine ljudima. Iako se projekt fokusirao na srednje škole, obuhvaćeno je i 107 osnovnih škola iz kojih je educirano 188 pedagoga po istom modelu obuke za nastavnike.

“Da bismo osigurali da sistem obuke bude održiv i u budućnosti, razvili smo strategiju integracije edukacije o prevenciji trgovine ljudima u plan i prograjm srednjih škola. Ministarstva obrazovanja iz šest kantona i Brčko Distrikta su izvršili službenu integraciju u plan i program, što znači da će od sljedeće školske godine u 128 srednjih škola biti obavezna edukacija o prevenciji trgovine ljudima. Preostala četiri kantona i RS su u procesu integracije”, kazala je Klepac.

Exit mobile version