Site iconNEON Televizija

Oni su se istakli posebnim zaslugama: Imena onih koji će dobiti općinska priznanja na Dan Općine Kalesija

Predsjedavajući OV Kalesija Damir Džafić u subotu, 27. aprila, zakazao je 31. redovnu sjednicu OV Kalesija.

Predložen je Dnevni red od pet tačaka:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli Općinskih priznanja.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli poticaja za proljetnu sjetvu na području općine Kalesija
  za 2024. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela
  Općinskog vijeća Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Južna
  zona” Kalesija, Kalesija.
 5. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća
  „Regionalna deponija“ d.o.o. Zvornik za 2023. godinu.

Na sjednici će se razmatrati i Odluka o dodjeli Općinskih priznanja.

U znak priznanja za naročite zasluge građanima, organizacijama, institucijama i drugim fizičkim i
pravnim licima koji su se istakli svojim radom, angažiranjem i rezultatima rada, jačanju i unaprjeđenju
razvoja općine Kalesija, u povodu 23. maja – “Dana općine Kalesija” dodjeljuju se općinska priznanja
kako slijedi:

“Medalja sa zlatnim grbom”

-Samira Mešanović Šehić – Posthumno

“Plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija”

 1. Udruženje građana „Prijatelji jetima“
 2. TEAM CNC d.o.o. Kalesija
 3. Mujo Tosunbegović iz Kalesije Centra.

Uručivanje Općinskih priznanja će se izvršiti 23. maja 2024. godine prilikom svečanog obilježavanja Dana općine Kalesija.

Načelnik općine Kalesija će uručiti općinsko priznanje “Medalja sa zlatnim grbom”, a predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija će uručiti općinska priznanja “Plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija”.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku općine Kalesija”.

Exit mobile version