Site iconNEON Televizija

Zastupnici u Skupštini TK jednoglasno usvojili nekoliko zaključaka

Danas je održana 19. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera. Razmatrana je Informacija o sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona s posebnim akcentom na tragični događaj od 7.2.2024. godine. Skupština je Informaciju primila k znanju i porodici i prijateljima Amre Kahrimanović uputila saučešće.


Nakon rasprave, Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila sljedeće zaključke:

 1. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Federalne uprave policije da što hitnije završi
  postupak istrage u vezi sa tragičnim događajem od 7.2.2024. godine, kada je na
  naročito brutalan način lišena života Amra Kahrimanović i da o rezultatima istrage
  upozna javnost oštećene i ostale institucije na Tuzlanskom kantonu među kojima i
  Skupštinu Tuzlanskog kantona, nakon čega će Skupština Tuzlanskog kantona
  preduzeti mjere iz svoje nadležnosti prema najodgovornijima iz MUP-a Tuzlanskog
  kantona i Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
 2. Skupština Tuzlanskog kantona traži od nadležnih pravosudnih institucija, Tužilaštva,
  da na osnovu rezultata istrage Federalne uprave policije preduzme sve neophodne
  mjere iz svoje nadležnosti prema svim akterima koji su bilo na direktan ili indirektan
  način mogli i morali preduprijediti da ne nastupi tragični događaj, a svojim
  nečinjenjem su to propustili.
 3. Skupština Tuzlanskog kantona najoštrije osuđuje svaki oblik politizacije tragičnog
  događaja zarad političke promocije i traži od svih da se suzdrže od teških riječi,
  etiketiranja i osuda bez valjanog osnova.
 4. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Misije OSCE-a u BiH da dostavi procjenu
  sigurnosne situacije na području Tuzlanskog kantona i sjeveroistočne Bosne.
 5. Skupština Tuzlanskog kantona poziva Federalnu upravu policije da dostavi
  informaciju o sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH, odnosno u svim kantonima.
 6. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona da formira
  interresornu grupu sačinjenu od pravnika, kriminalista i kriminologa koji će izvršiti
  analizu svih akata MUP-a Tuzlanskog kantona, Krivičnog zakona Federacije BiH i
  Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, te predložiti njihove
  izmjene i dopune, a sve u cilju podizanja stepena sigurnosti svih građana Tuzlanskog
  kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
 7. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona da nastavi sa
  kadrovskim i materijalnim jačanjem MUP-a Tuzlanskog kantona u svrhu lične
  sigurnosti građana i njihove imovine.
Exit mobile version