Site iconNEON Televizija

VIDEO/Pitali smo građane Kalesije koliko kupuju domaće proizvode

Bar kod, broj ispod kod proizvoda  nosi sa sobom podatke o proizvođaču i porijeklu robe. Brojčani kod,  koji počinje brojevima  387, obilježava  proizvode iz domaće proizvodnje, proizvod iz Bosne i Hercegovine. Kupovina domaćih proizvoda od velikog je značaja za privredu jedne zemlje. Koliko kupuju iste pitali smo građane Kalesija.

Pandemija korona virusa naučila nas je koliko je važno imati domaće proizvode Prema riječima doktora ekonomskih nauka Edina Glogića generator oporavka privrednog sistema jedne zemlje  u takvim uslovima jeste domaća proizvodnja a u normalnim uslovima generator razvoja privrednog sistema jedne zemlje. Kupovati domaće proivode, podržavati domaću proizvodnju ima višestruke koristi. Glogić ističe da kupovinom domaćih proizvoda direktno radimo na zaštiti radnih mjesta naših prijatelja, poznanika, građana Bosne i Hercegovine sa jedne strane sa druge strane  mi punimo budžete na različitim nivoima.

Više u prilogu

Exit mobile version