Kalesija -3°

Usvojena Odluka o dopuni Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027. godina

Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar “Alija Izetbegović“ Kalesija je usvojena sa 18 glasova ZA, 6 protiv.

Razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni
centar”Alija Izetbegović” Kalesija Fahrudin Aščić, na lični zahtjev.

Za predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Bosanki kulturni centar “Alija
Izetbegović” Kalesija imenuje se Amra Alibašić iz Kalesije.

Odluka o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Sjeverna zona“ Kalesija je usvojena sa 18 glasova ZA i 1 uzdržan glas.

Inicijativu za izmjenu Regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija je podnijelo pravno lice Steel Queen doo Kalesija, vlasnik dijela zemljišta u prostoru obuhvata Regulacionog plana.

Odluka o dopuni Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija 2018-2027. godina usvojena sa 18 glasova ZA i 3 protiv.

Ovom odlukom vrše se dopune Strategije razvoja općine Kalesija 2018.-2027 (Službeni glasnik 1-A/18 ).

Obzirom da je došlo do provedbe Zajedničkog Programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija
„Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, koji finansiraju Vlada Švicarske i
Ujedinjene nacije koji pruža podršku građanima u Bosni i Hercegovini, a posebno najugroženijim kategorijama u visokorizičnim jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, sa potrebom, da se pripreme i prilagode rizicima od katastrofa u različitim sektorima razvoja, Program stavlja poseban naglasak na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju procesa strateškog planiranja u koji je integrisan koncept smanjenja rizika od katastrofa, sa naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva. Zajednički Program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija nastoji riješiti ključne prioritete u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile jedinice lokalne samouprave i drugi akteri u sektorima: zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravlja i poljoprivreda.
U saradnji sa UN agencijama došlo je do izrade i usvajanja nove Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine Kalesija.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Kalesija: U prepunoj sali BKC-a održana tribina „Lijek za tugu i br …

   “Poslanik u mom srcu”: Dodijeljene nagrade pobjednicima literarn …

  U BiH najmanje 50.000 patoloških kockara

  Od nove godine u TK u primjeni samo elektronske zdravstvene legitimaci …

  Otvorenje Roditeljske kuće u Tuzli u proljeće 2024.

  CLOSE
  CLOSE