Kalesija 18°

Usvojen Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za period januar-juni 2023. godina

Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za period 01.01.-30.06.2023. godine je usvojen jednoglasno. Ukupno odobrena sredstva Budžetom za 2023. godinu iznose 50.000,00 KM, a sa 30.06.2023. godine utrošeno je 37.549,53 KM iz budžetske rezerve.

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja JZU Dom zdravlja Kalesija nije usvojen.

Jasmin Osmančević, direktor JZU Dom zdravlja Kalesija : Želim da Dom zdravlja radi bolje i funkcionalnije. Nadam se da ću dobiti punu podršku u nastavku realizacije ciljeva i ostvarivanja pozitivnih rezultata ustanove.

Ibahim Kurtić, Dom zdravlja Kalesija: Dom zdravlja ima 160 zaposlenih, ima budžet 7 miliona KM, program zdravstvene zaštite… a kako je bilo pitanja o adaptaciji prostorija u ovoj zdravstvenoj ustanovi, Kurtić je spomenuo da je laboratorija izmještena i sada pacijenti imaju mnogo bolju zdravstvenu uslugu na ovom odjelu.

Informacija o završenoj školskoj 2022/2023. godini sa pregledom uspjeha učenika i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija je usvojena jednoglasno.

Osnovnim obrazovanjem na području općine Kalesija omogućen je potpuni obuhvat školskih
obveznika tako da je u školskoj 2022/2023. godini nastavu pohađalo 2533 učenika raspoređenih u 146
odjeljenja. U prvi razred osnovnih škola je bilo upisano 255 učenika.

Od ukupno 693 učenika, brojčano se ocjenjuje 614, učenici prvog razreda se ocjenjuju opisno,
pozitivan uspjeh imalo je 608 (99,02%), a negativan uspjeh je imalo 6 učenika (0,98%).

Najbolju prolaznost imali su učenici četvrtog razreda 4,67, dok su najslabiju prolaznost imali učenici
šestog razreda 3,94.

Prolaznost na nivou škole je 99,02%, a ukupna srednja ocjena na nivou škole je 4,27. Ocjena iz
vladanja je na zadovoljavajućem nivou, od 693 učenika, 683 ima primjereno vladanje, 6 vrlodobro,
jedno dobro i 3 loše.

Informacija o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija je usvojena jednoglasno.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Oružane snage BiH obilježavaju 18 godina postojanja

  Obavještenje korisnicima prava na novčanu egzistenciju

  Ženska fudbalska reprezentacija BiH danas protiv Slovenije: Na spisku …

  Emina Dervišević dobila Evropsku nagradu u medicini, posvetila je po …

  VIDEO/Održana Centralna rasprava o Nacrtu budžeta: Oko 120 prijedlog …

  CLOSE
  CLOSE