Site iconNEON Televizija

Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2023.-31.12.2023. godinu usvojen sa 14 glasova ZA, 3 protiv, 4 uzdržana glasa.

Općina Kalesija za period januar-decembar 2023. godine planirala je budžet u iznosu 16 miliona KM, dok izvršenje budžeta iznosi 10,5 miliona KM.

Huso Atlagić: Ovo je matematički prazan skup. Izvršenje budžeta po MZ je bilo izuzetno loše.

Mehmed Imamović: Kolegama iz većine ova tačka nije zanimljiva. Mnogi su branili ovaj iznos od preko 15 miliona, govorili da je dobro urađeno. Ispade da nije tako. Izvršenje 9 miliona. Pogedajte u izvršenju nekoliko MZ, šta je urađeno. Gdje su Lipovice, Bulatovni, Memići, Gojčin… šta je sa projektima? S druge strane imamo realizaciju u oblasti sporta 100 %. Nisam protiv sporta, ali imamo MZ u kojima ne radi rasvjeta.

Sumin Herić, pomoćnik načelnika: Sve što je struka rekla procent izvršenja je zadovoljavajući. Ako je riječ o projektima koji se odnose na veći nivoi vlasti, to su planovi, gdje postoji mogućnost realizacije. Molim da budete konkretni ukoliko mislite da postoje prekršaji. Rebalans je urađen kad je bilo neophodno, usaglašeni su prihodi i rashodi.

Exit mobile version