Kalesija 18°

Usvojen Dnevni red 24. redovne sjednice OV Kalesija

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom redu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o
  prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća
  „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Javnog
  preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća
  „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija za imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća
  „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija.
 5. Razmatranje i donođenje Odluke o razrješavanju i imenovanju predsjednika Komisije za utvrđivanje i obilježavanje datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija, dodjela općinskih priznanja imena naselja i dijelova naselja
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća
  Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za godinu.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i načinu zakupa krova sportske dvorane u Kalesija
  gradu za postavljanje proizvodnog objekta solarne elektrane.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Sjeverna zona Kalesija
 10. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na
  području općine Kalesija u sezoni 2023/2024. godine.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period
  01.01.-30.06.2023. godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za
  period 01.01.-30.06.2023. godine.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja JZU Dom zdravlja
  Kalesija.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2022/2023. godini sa pregledom
  uspjeha učenika i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škole na području općine
  Kalesija.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na
  području općine Kalesija.
Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  PIO će tražiti manje papirologije od budućih penzionera, ali na isp …

  Čeka li nas novi masovni egzodus bh. državljana? Njemačka počela o …

  Navijači FK “Mladost 78” Vukovije Donje birali najboljeg …

  Beauty Beast By Mel kozmetika izbacuje liniju novih proizvoda: Zaštit …

  Teško povrijeđena: Uhapšen muškarac koji je ranio ženu u Tuzli

  CLOSE
  CLOSE