Kalesija -2°

Upućen zahtjev Vladi Federacije za odobravanje dodatnih sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće u Čeliću, Kalesiji, Sapni i Teočaku

Danas je Vlada prihvatila Zbirni izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o procijenjenim štetama na materijalnim i drugim dobrima uslijed djelovanja prirodne nesreće poplava i klizišta na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini. Kako se navodi u dokumentu obilne kišne padavine u maju, junu i julu ove godine uzrokovale su bujične poplave i porast vodostaja u svim vodotocima, izlijevanje rijeka i potoka iz korita i poplavama na području gradova i općina u našem kantonu. Poplavljeno je više desetina stambenih i pomoćnih objekata i poljoprivredno zemljište. Aktivirana su i klizišta koja su oštetila ili ugrozila stambene i pomoćne objekte, saobraćajnice i vodotoke. Stanje prirodne nepogode proglašeno je na području pet lokalnih zajednica i na nivou Tuzlanskog kantona. Prema konačnim procjenama ukupne štete bile su oko 16,7 miliona KM. Najveće štete su registrovane na području Teočaka i Čelića, a po vrstama najveće štete pretrpjeli su građevinski objekti i vodotoci. Kao pomoć za hitne intervencije u toku trajanja prirodne nesreće Vlada TK i Kantonalna uprava civilne zaštite su dodijelile pomoć u iznosu od
200.000 KM, te su finansirali i hitne radove na području Teočaka i Sapne koji su iznosili 175.566,69 KM. Za otklanjanje posljedica prirodne nesreće Tuzlanski kanton je dodijelio ukupno 1,9 miliona KM, od čega je 700.000 KM namjenskih sredstava, a 1,2 miliona KM budžetskih sredstava za sanaciju i rekonstrukciju štete na lokalnoj infrastrukturi nastalih u toku trajanja prirodne nesreće u 2023. godini. Također, Vlada je uputila i zahtjeve Vladi Federacije za odobravanje dodatnih sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće
općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak.

Prema napravljenom izvještaju i procjeni, šteta nastala od poplava u Kalesiji iznosi oko 400.000 KM, s tim da je Vlada TK određeni novčani iznos izdvojila za saniranje štete na području naše općine.


Vlada je danas dala saglasnost v.d. direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona da u ime Tuzlanskog kantona, odnosno Kantonalne uprave civilne zaštite može sa gradonačelnicima i načelnicima općina sa područja Tuzlanskog kantona potpisati Sporazum o međusobnoj saradnji i pružanju uzajamne pomoći u oblasti zaštite i spašavanja.
Ovim sporazumom strane potpisnice iskazuju opredjeljenje da, u skladu sa propisanim nadležnostima, uspostave jasnu, efikasnu i uspješnu međusobnu saradnju u oblasti zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara od prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća prije proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće. Prema Sporazumu potpisnici su saglasni da će, u svrhu sprečavanja nastanka prirodne ili druge nesreće ili ublažavanja posljedica njenog djelovanja, udružiti svoje snage i sredstva i da će se u postupcima međusobne saradnje pridržavati važećih propisa iz oblasti zaštite i spasavanja i drugih oblasti
te načela solidarnosti, ekonomičnosti i efikasnosti u korištenju sredstava i snaga.

Znate nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?

  Ukoliko imate više informacija o temi ili nam želite prijaviti grešku možete nas kontaktirati i na e-mail: ntv@neon.ba.

  Komentari

  Kalesija: Otvorena savremena benziska pumpa i autobuska stanica, inves …

  Ammar Muderizović prvi pilot u Evropi koji je hafiz Kur’ana

  Šta se slušalo 1977. godine: Jugotonova top lista od Nade Obrić do …

  Javni poziv pri zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljopr …

  Vlada TK sufinansira troškova smještaja djece u predškolskim ustano …

  Braća Kemal i Namik napustili posao i otvorili ugostiteljski objekat: …

  CLOSE
  CLOSE