Site iconNEON Televizija

Udruženje proizvođača mlijeka TK organizuje edukaciju za poljoprivrednike u Kalesiji

Udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona organizuje edukaciju o hranidbi muznih grla, junica, teladi, i zaštiti kukuruza i strnih žita od kukuruza.

 Edukacija odnosno stručno savjetovanje poljoprivrednika bit će održano u srijedu (7.2.2024.) u sali BKC “Alija Izetbegović” Kalesija sa početkom u 12:00 sati.

 “Kao što smo i obećali ovu zimu ćemo posvetiti edukacijama naših farmera trudeći se dovesti najbolje stručnjake iz ovih oblasti a sve u svrhu što edukativnijih farmera na TK ,koji će svoje znanje nadograditi na ovakvim edukacijama i isto primjeniti na svojim gazdinstvima a sve u svrhu uspješnije i produktivnije proizvodnje mlijeka na našim farmama a naravno i jačanju proizvodnje mlijeka na našem kantonu” kazao je predsjednik Udruženja Eldin Glibanović.

Prema informacijama Glibanovića Kalesija je lider proizvodnje mlijeka u Tuzlanskom kantonu a druga općina u Federaciji BIH po proizvodnji mlijeka.

Iz Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona pozivaju sve poljoprivrednike zainteresirane za edukaciju i druženje da prisustvuju predavanju u Kalesiji jer je ovo prilika za razmjenu pozitivnog iskustva i dobrih praksi u ishrani muznih grla i proizvodnji kukuruzne silaže.

Exit mobile version