Site iconNEON Televizija

Učenici MSŠ Kalesija posjetili farmu u Vukovijama

Učenici JU MSŠ Kalesija su u okviru praktične  nastave posjetili farmu goveda Milkos DD. Vukovije.

Učenici odjeljenja II2 -smjer veterinarski tehničari su upoznali sve  segmente govedarske proizvodnje.

Cilj posjete je bio da se teorijsko znanje koje su učenici stekli, upotpuni i proširi sa praktičnim dijelom i dobiju praktična znanja koja će našim učenicima koristiti u daljem stručnom usavršavanju i nastavku školovanja.

Teme  stručne  posjete bile su:

1. Identifikacija domaćih životinja.

2. Marično knjigovodstvo na  farmi mliječnih krava.

3. Najvažniji segmenti proizvodnje u govedarstvu.

4. Plemenite pasmine goveda 

Ispred MSŠ Kalesija su zahvalili se direktoru farme, kao i uposlenicima, te ističu da će im ova posjeta i stečeno znanje koristiti u nastavku školovanja.

Exit mobile version