Site iconNEON Televizija

Prvo slomi sebe

Živio jednom jedan vladar koji je po svom zulumu bio gori i od samog Hadžadža. Šta god da se desi u njegovoj zemlji, on bi uz pomoć špiujuna bio obaviješten o svemu. Jednog dana dođe mu jedan od njegovih ulizica i reče:
-Moj sultane, jedan starac o tebi govori nevjerovatne stvari!
Zulumćari su poput vatre, spaljuju mjesto na koje padnu. Hadžadžovo lice pocrveni od bijesa:
-Reci šta je taj sarac rekao o meni!
-Rekao je da si okrutnik, krvavi ubica i izdajnik!
-Brzo, dovedite mi ga da mu dušu pošaljem u Džehennem!
Ovim je okrutni sultan potpisao smrtni ferman za starca. Jedan čestiti mladić saznade za ovo i odmah otrča starcu:
-O, dobri čovječe! Spašavaj se jer se igraš sa svojom glavom! Sultan je donio ferman za tvoju smrt!
Starčevo lice se kao dan osvijetli… Umjesto da se uplaši i da pobjegne, odmah je uzeo abdest, pripremio svoj ćefin i poput lava izašao pred sultanom. Okrutni sultan krvavim očima pogleda starca i viknu:
-Dakle, ti si taj koji loše govori o meni? Čuo sam da za mene govoriš da sam okrutnik, ludak, krvolok… Mogao si tako da kažeš i ako znaš da posjedujem imetak poput Sulejmanovog, i pored toga što nosim sultanat… Kaži, kakvu smrt želiš!
Starac ponosno podiže glavu i reče:
-O, vladaru!… Ja ne spavam, rekao sam i više od toga. Staro i mlado, muško i žensko, svi se boje tvojih neumjesnih poslova, selo i grad se trese zbog tvoje obijesti… Samim tim što sam pobrojao tvoja loša djela, ja sam tvoje ogledalo. Ako ogledalo istinski pokazuje tvoj nedostatak, ti slomi sebe, jer je lomljenje ogledala greska!… Sada me možeš kazniti na kakv god želiš način, međjutim, pred nama ima još jedan dan u kojem je jedini sudija Uzvišeni Allah. Naravno da će on od zulumćara uzeti hakk mazluma!
Ove starčeve riječi zapališe sultanovo srce. Naredio je dželatima, koji su spremno čekali, da starčevu glavu odrube od tijela:
-Stanite!…Skinite ćefin sa ovog velikodušnog čovjeka! Ovaj čovjek učinio je dobročinstvo sa svojom dušom. Uzevši smrt u obzir, rekao je istinu. Vi ga sada ogrnite ogrtačem od krzna i namirišite ga lijepim mirisima… A ja se kajem za svoje grijehe! Padišah je odustao od svog zuluma…

Exit mobile version