Site iconNEON Televizija

Policajci radar “sakrili” granjem i zelenilom

Pripadnici PS Olovo očito nisu imali načina da napišu veliki broj kazni za brzu vožnju na dijelu magistralnog puta, pa su odlučili da “maskiraju” radar.

Naime, na dijelu puta u ovoj općini policajci su pored puta postavili radar, ali su ga zaštitili granjem kako bi bio manje upadljiv vozačima, a uz sve to “sakrili” su i automobil kako drugi vozači ne bi mogli upozoriti druge na njihovu kontrolu.

Exit mobile version