Site iconNEON Televizija

Počela 29. redovna sjednica OV Kalesija

Predsjedavajući OV Kalesija Damir Džafić za danas je zakazao 29. redovnu sjednicu. Na predloženom dnevnom redu je 12 tačaka.

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana
  “Memići” Kalesija, Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o
  prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi izgradnje objekta komunalne infrastrukture.
 3. Razmatranje i donošenje Programa uređenja građevinskog zemljišta na području općine Kalesija
  za 2024. godinu.
 4. Razmatranje i donošenje Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na
  području općine Kalesija za period 2024. – 2028. godina.
 5. Razmatranje i donošenje Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na
  području općine Kalesija u 2024. godini.
 6. Razmatranje i donošenje Strategije razvoja JU Centar za socijalni rad Kalesija za period 2024-godina.
 7. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom
  uspjeha učenika na polugodištu školske 2023/2024. godine.
 8. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda u Kalesiji za 2023. godinu.
 9. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne ispostave Kalesija za period 01.01.2023. do
  31.12.2023. godine.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JU “Služba za zapošljavanje TK” Biro Kalesija zgodinu.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2023. godinu.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o statusu nacionalnih manjina sa posebnim osvrtom na
  status Roma u oblasti socijalne zaštite.
Exit mobile version