Site iconNEON Televizija

Odluka o određivanju naziva ulica na području općine Kalesija usvojena jednoglasno

Odluka o određivanju naziva ulica na području općine Kalesija je usvojena jednoglasno.

Općina Kalesija sastoji se od 24 mjesne zajednice. Nazivi određenih ulica povezani su sa historijskim važnim datumima, događajima sa kojim je Kalesija povezana, te istaknutim ličnostima.

Razlog donošenja Odluke je što za najveći dio općine Kalesija nije donesena Odluka o
određivanju naziva ulica.

Lista sa nazivima ulica nalazi se na linku:

Vijćnici su izrazili zadovoljstvo i kazali da je riječ o dobroj odluci da MZ dobiju nazive ulice, ali su također ukazali i na određene nepravilnosti prilikom pravljenja liste naziva ulica, koje je potrebno izmijeniti, odnosno dopuniti. Ipak, Odluka je usvojena jednoglasnom podrškom vijećnika.

Vijećnici su priložili i amandmane.

Amandmani vijećnika Edisa Mujanovića i Nermina Živčića se odnose na promjenu naziva ulice.

Amandman Edisa Mujanovića je usvojen jednoglasno.

Amandmani Nermina Živčića (promjena naziva ulice Huse Makalića u ulicu Kovači) je usvojen jednoglasno.

Amandman Nermina Živčića (promjena naziva ulice Zijada Živčića u ulicu Zijada i Hasana Živčića) je usvojen jednoglasno.

Priložen je i Amandman Komisije za određivanje značajnih datuma gdje je izvršena korekcija naziva ulice Ahmeda Dubočanina u Ahmeda ef. Dubničanina.


Exit mobile version