Site iconNEON Televizija

Materino srce

Bio jednom jedan, pa se skroz u jednu zaljubio.
-Bi l’ pošla za me?
– Bih, ali da mi materino srce na dlanu doneseš.
Ode momak kući, živo srce materi iz njedara isčupa, pa poteči djevojci. Uto se spotače i pade, a majčino srce prošaputa:
– Jesi li se udario, sine?

(Nedžad Ibrišimović, Nakaza i vila)

Exit mobile version