Site iconNEON Televizija

Kantonalni sud u Tuzli u 2010. izrekao kazne zatvora u trajanju od 235 godina

Kantonalni sud u Tuzli u 2010.godini izrekao je kazne zatvora u trajanju od 235 godina i jedan mjesec, imao je u radu ukupno 10.129 predmeta na svim referatima, a od tog broja riješeno je 6.470 predmeta, rečeno je na godišnjoj prezentaciji Izvještaja o radu Kantonalnog suda Tuzla za prošlu godinu.

Prema riječima predsjednice Kantonalnog suda u Tuzli Indire Hadžimehmedović, ostvarena kolektivna godišnja norma suda iznosi 152 posto što znači da je svaki sudija u prosjeku prebacio utvrđenu programsku normu za 52 posto ili riješio u prosjeku 308 predmeta i to najviše starih predmeta i predmeta hitne prirode. ˝Kvalitet rada suda ostvaren je u procentu od 92,3 posto, što ovaj sud svrstava među vodeće sudove u Federaciji BiH po visokom stepenu kvaliteta rada sudija˝, kazala je Hadžimehmedović.

Izrečene kazne zatvora u trajanju od 235 godina i jedan mjesec

U 2010. godini u radu prvostepenog krivičnog referata bilo je 94 predmeta, od toga je 60 riješeno, a od ukupnog broja neriješenih predmeta, sedam njih je blokirano zbog raspisanih potjernica, te sud iz objektivnih razloga za njih nije mogao postupati. ˝Od ukupnog broja završenih krivičnih predmeta, 53 su završena osuđujućom presudom, te je u tim predmetima izrečena ukupna kazna zatvora protiv 68 lica u trajanju od 235 godina i jednog mjeseca. Od preostalih predmeta, pet je završeno oslobađajućom presudom i dva predmeta donošenjem presude da je djelo učinjeno u stanju neuračunljivosti. U šest predmeta presude su donesene na osnovu zaključenog sporazuma o priznanju krivnje˝, kazala je Hadžimehmedović. Naglasila je da su u strukturi krivičnih djela najviše bila zastupljena krivična djela ubistva, pokušaja ubistva i razbojništva – 65 psoto slučajeva, te je 39 presuda ili doneseno u predmetima o pomenutim krivičnim djelima.

Prema njenim riječima 10 posto predmeta odnosilo se na krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa, po pet posto predmeta bila su za krivična djela spolni snošaj s djetetom, navođenje na prostituciju i zloupotrebu položaja ili ovlasti, dok su u ostalom procentu zastupljena krivična djela silovanja, pronevjera u službi, teške tjelesne povrede kvalifikovane smrću i jedan predmet ratni zločin protiv ranjenika ili bolesnika.

Povećan priliv predmeta u parničnom referatu

Kada je u pitanju drugostepeni krivični referat u radu je Kantonalnog suda u Tuzli bilo je ukupno 551 predmet. U zakonskim rokovima riješeno ih je 517. Na parničnom referatu u radu u toku 2010. godine bilo je ukupno 5.482 predmeta, riješeno ih je 2.989. ˝U ovom dijelu se osjeti porast broja predmeta koji se tiču radnih sporova, a koji se odnose na otkaz ugovora u radu, isplatu plaća, toplog obroka, jubilarnih nagrada i otpremnina. Karakteristično je da su u prethodnim godinama takvi sporovi važili samo za uposlenike – budžetske korisnike na kantonalnom i federalnom nivou i pripadnike vojske, ali su u 2010. važili i za uposlenike pravnih subjekata˝, kazala je Hadžimehmedović.

Dodala je da je na referatu upravnog spora od ukupno 1.616 predmeta, riješeno njih 696, te da će Plan rješavanja starih predmeta u svrhu ažurnosti suda i dalje ostati na snazi. ˝Strateški cilj Kantonalnog suda u Tuzli u narednom periodu sve do postizanja potpune ažurnosti suda je rješavanje starih predmeta i dovođenje suda u stanje da period eliminacije neriješenih predmeta bude što kraći, s ciljem da korisnici usluga mogu blagovremeno ostvariti svoja prava u sudskom postupku kako to pripisuje član 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i slobodama˝, dodala je predsjednica suda.

Nedostatak radnog kadra

Hadžimehmedović je ukazala na nedostatak ranog kadra, odnosno sudija za koje imaju saglasnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. ˝Rješavanje predmeta i suđenje u razumnom roku dovodi se u pitanje zbog nedostatka broja sudija. Bez pojačanja nećemo moći postići strateški cilj potpune ažurnosti suda jer sada imamo 20 stalnih i dvoje dodatnih sudija. Samo uz dodatne sudije mogli bismo vrlo brzo riješiti sve s čim zaostajemo, a stranke bi mogle ostvariti ostvarenje pravde pred sudom u roku od 45 dana kako to zakon propisuje˝, kazala je Hadžimehmedović. Ona je ukazala je i na nedostatak zdravstvene ustanove u koju bi se trebali smjestiti svi oni koji krivično djelo učine u neuračunljivom stanju. Poznatiji takav slučaj u posljednje vrijeme je slučaj Petrović. Nakon što su ga odbile ostale zdravstvene institucije, višestruki ubica smješten je u KPZ Zenica.

tip.ba

Exit mobile version