Site iconNEON Televizija

Kalesija: U 2022. godini smanjen ukupan broj krivičnih djela u odnosu na prethodnu godinu

U toku 2022. godine, na području Općine Kalesija prijavljeno je i evidentirano 163 krivična djela, od kojih je po poznatom učiniocu 76, a nepoznatom učiniocu 87 krivična djela.
Ukupno je nadležnom tužilaštvu dostavljeno 153 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima.
Upoređujući stanje kriminaliteta sa 2021.godinom, konstatuje se da je u toku 2022.godine zabilježeno smanjenje ukupnog broja krivičnih djela za 19 ili 10,43%, smanjenje izvršenih krivičnih djela po poznatom učiniocu za 7 krivičnih djela ili 8,43% i smanjenje broja krivičnih djela počinjenih po
nepoznatom učiniocu za 12 krivičnih djela ili 12,12%.
Operativnim radom, otkriveni su počinioci za 35 krivičnih djela, prethodno prijavljenih po nepoznatom izvršiocu. Procenat otkrivenosti krivičnih djela po nepoznatom učiniocu iznosi 40,22%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 68%.
Od ukupnog broja prijavljenih učinilaca za krivična djela-119, 118 učinilaca je punoljetno, a 1 učinioc je maloljetan, od kojih su 30 učinioca krivičnih djela povratnici u vršenju krivičnih djela. U odnosu na 2021.godinu, broj prijavljenih učinilaca je smanjen za 33 učinioca, smanjen broj punoljetnih
učinioca krivičnih djela za 36 i smanjen broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela za 3, dok je povećan broj povratnika u vršenju krivičnih djela za 8 učinioca povratnika.
Ukupna materijalna šteta nastala evidentiranim krivičnim djelima na području Općine Kalesija u toku 2022.godine iznosi 174.927 KM, što je za 10.563 KM ili 6,43% više nego prošle godine.

Osnovni uporedni pokazatelji stanja kriminaliteta na području Općine Kalesija za 2021/2022.godinu:

U toku 2022.godine, u odnosu na prethodnu godinu, evidentirano je smanjenje krivičnih djela protiv imovine za 10 krivičnih djela ili 10,20%, zatim smanjenje krivičnih djela protiv života i tijela za 9 krivičnih djela ili 40,90%, smanjenje krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina za 3 krivična djela ili 50%, smanjenje krivičnih djela protiv zdravlja ljudi za 2 krivična djela ili 18,18%, smanjenje krivičnih djela protiv pravosuđa za 2 krivična djela ili 200% i smanjenje krivičnih djela
protiv javnog reda i pravnog prometa za 9 krivičnih djela ili 50%.


S druge strane evidentirano je povećanje krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 2 krivična djela ili 40%, povećanje krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 2 krivična
djela ili 33,33% i povećanje krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa za 9 krivičnih djela ili 81,81%.

Exit mobile version