Site iconNEON Televizija

Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine, danas u 16:00 sati istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine, koji će se održati u nedjelju, 06. oktobra.
Prema nama dostupnim informacijama jedini prijavljeni nezavisni kandidat sa prostora općine Kalesija je Alija Džafić, trenutni savjetnik Općinskog načelnika Seada Džafića.

Preliminarni pregled podnešenih prijava političkih stranaka pogledajte ovdje.

Preliminarni pregled podnešenih prijava nezavisnih kandidata pogledajte ovdje.

Preliminarni pregled podnešenih prijava nezavisnih kandidata (nacionalne manjine) pogledajte ovdje.

Centralna izborna komisija BiH u skladu sa rokovima utvrđenim u navedenom Uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se stiču uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi neovisnih kandidata. Odnosno, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata je od 10. do 18. juna 2024. godine do 16:00 sati.


Exit mobile version