Site iconNEON Televizija

Ima li dječije pornografije na području Tuzlanskog kantona?!


Veliki broj djece u Republici Srpskoj bio je žrtva zloupotrebe na internetu, a istraživanje koje je provedeno u osnovnim školama u Banjaluci pokazalo je da je tri do četiri posto ispitane djece imalo kontakta sa dječijom pornografijom. Kakva je situacija u ovom pogledu na području Tuzlanskog kantona?

Prema Krivičnom zakonu F BiH definisana su dva krivična djela koja se odnose na dječiju pornografiju. Prema članu 211. jedno od tih krivičnih djela je iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, što podrazumijeva snimanje audio-vizuelnog materijala, posjed, uvoz ili prikazivanje takvog materijala. Za ovo krivično djelo predviđena je kazna zatvora od jedne do pet godina zatvora.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona u 2010. godini imalo je jednu prijavu protiv dvije osobe zbog krivičnog djela- iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije. U tom slučaju donesena je naredba o provođenju istrage“- istakao je Admir Arnautović, portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona

Prema članu 212. Krivičnog zakona F BiH , upoznavanje djeteta ili maloljetnika sa pornografskim sadržajem, također je okarakterisano kao krivično djelo. To podrazumijeva i izlaganje i činjenje pristupačnog bilo kojeg pornografskog sadržaja, poput fotografija ili audio-vizuelnog materijala.

„Također je bila jedna prijava za ovo krivično djelo, odnosno upoznavanje djeteta sa pornografskim sadržajem, ali do 31.12.2010. nije bila pokrenuta istraga“- dodao je Arnautović.

Sudeći prema izjavi glasnogovornika Tužilaštva TK stiče se dojam da dječija pornografija nije rasprostranjena na ovom području. No, uzme li se u obzir da djeca vrlo često ne prepoznaju seksualno nasilje, teško će razumjeti ako ih neko potiče da se nagi fotografišu ili gledaju neprimjerene sadržaje za njihov uzrast, što čini dječiju pornografiju.

U cjelini, društvo bi moralo reagovati na sve događaje za koje znaju da su krivična djela. Roditelji svakako trebaju biti upućeni u internetske sadržaje koje koriste njihova djeca, jer je to često način na koji maloljetnici budu uvučeni u dječiju pornografiju.

rtvslon.ba

Exit mobile version