Site iconNEON Televizija

Hraniteljske porodice susreću se sa mnogim izazovima, za brigu o djetetu dobiju 460 KM

Predsjedavajući OV Kalesija Damir Džafić za četvrtak, 30. marta, zakazao je 21. redovnu sjednicu za koju je predloženo 19. tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Kalesija za 2022. godinu..

U izvještaju je navedena i stavka koja je odnosi na program hraniteljstva koju sprovodi Centar za socijalni rad, kao i novčana podrška koja prati ovaj program.

Kako već mjesecima svjedočimo rastu inflacije, poskupljenjima osnovnih životnih namirnica i svih drugih potrepština, koja su pratila 2022. godinu, pitanje je i da li je dovoljna novčana pomoć koju dobiju hranitelji za brigu o djetetu. Posebno ukoliko se uzme u obzir program za specijaliziranu vrstu hraniteljstva, čija novčana pomoć iznosi ukupno 791 KM.

Ljubav koju imaju porodice koje dijete prime u svom dom sigurno se ne može mjeriti novcem, ta ljubav je neizmjerna i nema cijenu, jer kad otvore vrata svoga srca i doma, rađa se novi svijet, nova porodica. Rađa se prihvatanje i građenje povjerenja i jačeg porodičnog odnosa. Svakodnevne potrebe i borbe hranitelja i hranjenika sigurno bi u ovom periodu rastuće inflacije olakšala veća novčana podrška.

Iznos naknade za 2022. godinu u skladu sa Odlukom o visini mjesečnih novčanih pomoći i naknada korisnika socijalne zaštite za hranitelje je 148,00 KM, a za izdržavanje hranjenika je 312,00 KM. Ukupno 460 KM.


Iznos naknade za spcijaliziranu vrstu hraniteljstva hranitelju je 297,00 KM, dok je iznos za izdržavanje hranjenika 494,00 KM. Ukupno 791 KM.

Osnovica za utvrđivanje iznosa hraniteljske naknade je prosječna neto-plaća isplaćena u Federaciji prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

Mjesečna naknada hranitelju po jednom hranjeniku iznosi najmanje 15% od osnovice iz stava:
(2) ovog člana i uvećava se za 15% za svakog narednog hranjenika.
(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, mjesečna naknada hranitelju koji obavlja specijalizovano hraniteljstvo iznosi najmanje 30% od osnovice iz stava (2) ovog člana i uvećava se za 20% za svakog narednog hranjenika.

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za
decembar/prosinac 2022. godine u Federaciji BiH iznosi 1.180 KM i
nominalno je viša za 1,6% a realno viša za 2,5%, u odnosu na prethodni
mjesec
.

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec decembar 2022. godine iznosila je 2.991 KM.

Kada uzmemo sve u obzir, može li briga o djetetu pokriti troškove od 460 KM?

Zaključno sa 31.12.2022. godine, 4 malodobne djece se nalazi na
hraniteljstvu u porodicama sa područja općine Sapna i Čelić. Jedno malodobno dijete sa područja općine Čelić, kao i malodobno žensko dijete sa područja Grada Živinice se nalaze u hraniteljskim porodicama iz Kalesije.

U novembru 2022. godine, jedna potencijalna hraniteljska porodica se prijavila za bavljenje hraniteljstva i očekuje da prođe neophodnu edukaciju.

Exit mobile version