Site iconNEON Televizija

3. maj, Svjetski dan slobode medija: “U RS javni servis radi u interesu SNSD-a, a na području FBiH potencira se SDP”


Treći maj je Svjetski dan slobode medija. Političke podjele i ekonomska kriza glavni su uzroci lošeg stanja na bh. medijskoj sceni. Mediji su podložni političkim uticajima, a zabrinjava i pad profesionalnih standarda.
Prema ocjeni Freedomhousea, BiH je država sa djelimično slobodnim medijima.

“To znači da je uticaj političkih, ekonomskih i drugih lobija na medije, posebno javne servise, još uvijek značajno prisutan”, kaže generalna tajnica udruženja “BH novinari” Borka Rudić.

“U Republici Srpskoj javni servis radi u interesu Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a na području Federacije BiH se potencira Socijaldemokratska partija BiH i njeni koalicioni partneri. Svi drugi politički subjekti nemaju odgovarajući pristup javnim emiterima”, kaže Borka Rudić.

Zbog ekonomske krize i pomenutih lobija novinari u BiH nisu sigurni da će dobiti platu ili zadržati radno mjesto pa je samo mali broj njih spreman kritički pisati o raširenoj korupciji u zemlji, o socijalnim temama i drugim suštinskim pitanjima, naglašava Rudić.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac smatra da u BiH nema toliko problema sa slobodnim koliko sa profesionalnim medijskim izvještavanjem.

“Slobodno izvještavanje postoji, ali sa ogromnim procentom autocenzure koja je u novinarskom poslu i najopasnija. To znači da ipak ima mnogo toga što nas sprečava da budemo profesionalni, pri čemu mislim i na podložnost političkim i drugim uticajima”, ističe Ljiljana Zurovac.

Iako je pojava novih medija razvila tržište novinara u BiH, ona nije značajnije doprinijela poboljšanju kvaliteta i razvoju medijskih sloboda u ovoj zemlji, tvrdi Borka Rudić.

“Imali smo prave novinarske transfere prošle godine kada je u Sarajevu počela rad TV1, a najavljeni dolazak Al Jazeere napravio je dodatnu pometnju. Mnogi su u potrazi za bolje plaćenim poslom napuštali uredničke pozicije na javnim servisima i drugim medijima kako bi radili za katarsku televiziju”, kaže Borka Rudić.

“Medijsku sliku BiH oblikuju i strani mediji sa svojim programima na jezicima bh. naroda”, kaže Ljiljana Zurovac.

“Profesionalno izvještavanje Slobodne Evrope, posebno Deutsche Wellea čiji je program od prije nekoliko godina inteziviran u BiH, pomažu građanima da dobiju relevantne informacije iz više različitih izvora. Još ne znamo šta će uraditi Al Jazeera”, kaže Ljiljana Zurovac.

Analitičari medija smatraju da su političke podjele u BiH i ekonomska kriza glavni uzroci lošeg stanja na bh. medijskoj sceni. Zabrinuti su i padom profesionalnih standarda te nedostatkom objektivnosti i balansa u medijskom izvještavanju.

Exit mobile version